Nyheter - Sogn og Fjordane:

 • Fredag 15. februar kl. 20.21

  Denne mangla smørjing

  Ein trekkbil fekk i dag bruksforbod etter ein kontroll på Håbakken i Lærdal. Årsaka er manglande smørjing av ei svingskive som er koplingspunktet mellom trekkbilen og semitralla. – Dette kan vere svært trafikkfarleg fordi semitralla kan «overta styringa» av trekkbilen, melder Statens vegvesen. Ein anna førar blei meldt for brot på køyre- og kviletida, og ein fekk 8300 kroner i gebyr for overlast.

 • Fredag 15. februar kl. 20.03

  7,5 millionar kroner til freda bygg

  Sogn og Fjordane får 7,5 millionar kroner i tilskot til å setje i stand freda bygg i 2019. Det er klart etter at Riksantikvaren har fordelt til saman 145 millionar kroner til alle fylka. Det er fylkeskommunane som får pengane, som igjen deler ut til lokale eigarar av til dømes husmannsplassar og herregardar.

 • Fredag 15. februar kl. 19.04

  Splittar lag med Thon

  Eigarskapen i Amfi-kjøpesentera i Førde og på Nordfjordeid blir no overtekne av selskapet LL Holding. Dei siste åra har mange kjøpesenter i Amfi-kjeda vore eit sameige mellom LL Holding og Olav Thon, men no er samarbeidet slutt. Det var i si tid forretningsmannen Lars Løseth frå Surnadal på Nordmøre som starta Amfi-kjeda. No tar han igjen kontrollen over deler av kjeda gjennom LL Holding.

 • Fredag 15. februar kl. 16.56

  Biskopar beklagar

  – Det er naudsynt med ein betre offentleg samtale om abort, meiner biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug. Bispemøtet har i dag gått ut og beklaga at kyrkja gjennom historia har synt manglande engasjement for kvinner for kvinner si frigjering og rettar.

 • Fredag 15. februar kl. 13.53

  Bronsemedalje til Mundal

  Kasper Mundal frå Stårheim IL tok bronse i normaldistanse, på første dag av Hovudlandsrennet i skiskyting på Oppdal. Mundal hadde god fart i sporet, og med ni treff fekk han ein plass på pallen.

 • Fredag 15. februar kl. 13.27

  KrF vil ha ordførar i Stad

  Ronald Dalsbø er innstilt som ordførarkandidat for nye Stad KrF. Han er frå Stadlandet, og har vore lokallagsleiar i Selje KrF. Dalsbø jobbar til dagleg som kranførar i Nordsjøen. KrF har i dag ordføraren i Selje, medan Venstre har ordførarposten i Eid.

 • Fredag 15. februar kl. 12.02

  Får 17 nye politistillingar

  Vest politidistrikt får 17 nye stillingar i år. Det skriv Frida Melvær, stortingsrepresentant (H) og medlem av Justiskomiteen, i ei pressemelding. Dermed er Vest politidistrikt mellom politidistrikta som får flest nye stillingar i 2019. Til saman blir politidistrikta styrka med 186 nye stillingar.

 • Fredag 15. februar kl. 11.56

  Fryktar reiseavstandane i Kinn

  Frp har streva med å få folk frå Vågsøy på vallista for Kinn Frp til kommunevalet. Trass i at alle medlemmer har blitt spurt ville berre tre frå Vågsøy stå på lista. Listetopp Frank Willy Djuvik er glad for at Frp har ein tredjekandidat frå Vågsøy, men seier reisetid og lite kjennskap til den nye kommunen har vore forklaringar dei har fått frå folk som har takka nei. I alt 16 personar står på lista til Kinn Frp.

 • Fredag 15. februar kl. 11.12

  Treng 20 milliardar til rassikring

  Ni av dei ti mest rasutsette enkeltstrekningane i landet er i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei har også nær halvparten av alle strekningane i Noreg med størst behov for sikring, skriv Bergens Tidende. Det vil koste minst 20 milliardar kroner å sikre strekningane på prioriteringslista i fylka. I tillegg manglar det kostnadsoverslag for 160 skredpunkt på riks- og fylkesvegnettet.

 • Fredag 15. februar kl. 10.20

  Store steinar i vegen

  Det er store steinar i Redalsbakkane, mellom Redalen og Helle, melder ein NRK-tipsar. Vanlege bilar kjem likevel forbi.

 • Fredag 15. februar kl. 9.59

  Vikafjellet er opna

  Riksveg 13 over Vikafjellet er opna for fri ferdsel igjen, etter at rasfare stengde vegen onsdag kveld.

 • Fredag 15. februar kl. 9.30

  Overrekker pengar til kreftforsking

  Kreftsjuke Syver Olander Kvammen Heggestad (7) skal overrekke 25 millionar til prosjekt som forskar på barnekreft i dag, skriv Porten. Årdølen har samla inn over 80.000 kroner til kreftforsking gjennom si eiga stifting, mellom anna ved å selje armband.

 • Fredag 15. februar kl. 8.55

  Klink is på vegen

  Det er svært glatt føre mellom Jølstraholmen og Moskog, melder ein NRK-tipsar ute på vegen. Mange bilar har heldt på å køyre av vegen, og det er klink is på heile køyrebanen, åtvarar tipsaren.

 • Fredag 15. februar kl. 8.55

  Svært glatt føre

  Det er glatt-is på vegane fleire stadar i fylket fredag morgon. Spesielt på Rv. 15 i Stryn, ved Markane, Rv. 5 mellom Førde og Florø ved Storebu, og på E39 mellom Førde og Skei. Det melder Statens vegvesen. – Det er klink is mellom Jølstraholmen og Moskog, åtvarar ein NRK-tipsar ute på vegen.

 • Fredag 15. februar kl. 8.32

  Gjengangar dømd igjen

  Ein sunnfjording i 50-åra fekk for få dagar sidan sin førtiande dom i rettsvesenet. Gjennom fleire år har mannen utført ei rekkje lovbrot, særleg knytta til narkotika, innbrot og tjuveri. No blei mannen dømd til fem månader i fengsel etter eit innbrotsraid i Førde 4. desember i fjor.

 • Fredag 15. februar kl. 7.22

  Inga skuledød i Vik før i 2020

  I går sa eit stort fleirtal nei til å brålanda skulenedstengjnga i Fresvik og på Vangsnes, skriv Sogn Avis. Fleirtalet meiner det er rett å ta seg meir tid til å sjå verknaden av ei omfattande strukturomlegging i skulesektoren. Dei lever bra med rådmannen si uro for anslagsvis tre millionar kroner på kostnadssida.

 • Torsdag 14. februar kl. 21.30

  Vil ikkje politimelde varslar

  Kommunestyret i Sogndal vil ikkje politimelde ein anonym varslar som sende eit varsel om fire kommunestyrerepresentantar, skriv Sogn Avis. Det var i fjor at varslaren meinte dei fire braut arbeidsmiljølova frå talarstolen under eit kommunestyremøte. Setjerådmann Knut Broberg slo fast at påstandane mot politikarane var grunnlause.

 • Torsdag 14. februar kl. 20.41

  Sjå Vestlandsrevyen frå kl. 20.55

 • Torsdag 14. februar kl. 20.38

  Fleire uføre

  I fjor fekk 800 fleire personar i Sogn og Fjordane og Hordaland uføretrygd. Det er ein auke på nær tre prosent frå 2017. Totalt får no nesten 34.000 menneske i dei to fylka uføretrygd.

 • Torsdag 14. februar kl. 19.51

  Ny rådmann i Sogndal

  Ole Gunnar Krakhellen blir rådmann i Sogndal kommune frå mai og ut året, melder Sogn Avis. Han er i dag kommunalsjef for oppvekst i Sogndal kommune, og tek over jobben som rådmann etter Jostein Aanestad.

 • Torsdag 14. februar kl. 19.16

  Stor fare for snøskred

  Det er stor fare for snøskred i Indre Fjordane, medan det i Jotunheimen og i Indre Sogn er betydeleg fare for snøskred. Frå i morgon av går faregraden over til betydeleg også i Indre Fjordane, melder varsom.no.

 • Torsdag 14. februar kl. 18.31

  Stenger E39

  E39 ved Skei i Jølster vert stengt i ein halvtime frå kl. 18.45, melder Statens vegvesen. Vegen vert stengt for å lede vatn vekk frå vegbana.

 • Torsdag 14. februar kl. 17.06

  Blei beste ungdomsbedrift

  Lifebag UB frå Årdal vidaregåande skule blei kåra til beste ungdomsbedrift under Ungt Entreprenørskapsforum i Sogn og Fjordane. No skal dei til NM saman med kodeKit UB frå Eid vidaregåande skule og Afrinvest UB frå Flora vidaregåande skule.

 • Torsdag 14. februar kl. 15.45

  Blei målt til 85 km/t i 60-sone

  Under ein fartskontroll på rv. 5 ved Eri i Lærdal blei det delt ut seks forenkla førelegg i ei 60-sone. Høgste fart blei målt til 85 km/t.

 • Torsdag 14. februar kl. 15.30

  19 vil ha sjefsstilling i Vestland

  Ti kvinner og ni menn har søkt på stillinga som HR-direktør i Vestland fylkeskommune. Blant desse er Anne-Kjersti Stavø Stenehjem frå Sogndal, som i dag er seniorrådgjevar i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

 • Torsdag 14. februar kl. 15.21

  Fare for jordskred

  På grunn av mykje nedbør er det fare for jordskred i Sogn og Fjordane. Farenivået er på eit gult nivå, melder NVE. NVE ber folk halde stikkrenner, kummar og bekkar fri for snø, is og grus.

 • Torsdag 14. februar kl. 14.13

  Bronse i junior-VM

  Telemarkskøyrar Andre Fiskaa Haugen frå Luster Telemarkklubb tok i ettermiddag bronse i junior-VM i Slovenia. Tvillingsøster Eirin Fiskaa Haugen vart nummer åtte.

 • Torsdag 14. februar kl. 13.50

  Målungdommen krev opprydding

  Norsk Målungdom sende inn 69 klagar til 14 universitet og høgskular på vegner av nynorskstudentar i 2018, som ikkje fekk eksamensteksten på nynorsk. Talet er ny rekord, og no krev mållaget at skulane ryddar opp. NTNU fekk klart flest klagar.

 • Torsdag 14. februar kl. 12.22

  Bø-brørne i VM-uttaket

  Ikkje uventa er Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø tekne ut til VM i Østersund 7.–17. mars. Til helga jaktar Johannes sin trettande verdscup-siger for sesongen i USA.

 • Torsdag 14. februar kl. 10.25

  Færre blir sjuke i Sogn og Fjordane

  Sogn og Fjordane er einaste fylke i landet der tal influenspositive prøver går ned. Tendensen er motsett i dei andre fylka, der stadig fleire blir sjuke av influensa. Det syner tal frå Folkehelseinstituttet.

 • Torsdag 14. februar kl. 9.51

  Tertnes spelar heimekamp i Førde

  I eit forsøk på å auke handballinteressa i distrikta, møter Tertnes Skrim til eit eliteserieoppgjer i Førdehuset søndag – 17 mil unna heimebana. – Det handlar om å byggje interesse og motivere spelarane, seier Gunn Merete Paulsen, styreleiar i Førde handball til Bergens Tidende. Sist kvinnelaget spelte i Førde, for to år sidan, var det 600 tilskodarar i Førdehuset.

 • Torsdag 14. februar kl. 9.27

  Innstilte ferjeavgangar

  Ferja Oppedal – Lavik 09.30 og Lavik – Oppedal 10.10 mellom Førde og Bergen er begge kansellerte. Årsaka er tekniske problem.

 • Torsdag 14. februar kl. 8.50

  Vikafjellet framleis stengd

  Riksveg 13 over Vikafjellet blir framleis stengd, på grunn av fare for ras. Det blir gjort ein ny vurdering fredag klokka 10, opplyser Vegtrafikksentralen. Fjellovergangen stengde onsdag kveld.

 • Torsdag 14. februar kl. 8.50

  Vikafjellet stengd til fredag

  Riksveg 13 over Vikafjellet blir framleis stengd, på grunn av fare for ras. Det blir gjort ein ny vurdering fredag klokka 10, opplyser Vegtrafikksentralen. Fjellovergangen stengde onsdag kveld.

 • Torsdag 14. februar kl. 8.29

  Vindfylletunnelen open

  Vindfylletunnelen på Riksveg 15 er no open for fri ferdsel, etter bilberging. Ein bil fekk motorhavari midt inne i tunnelen, og vegen var difor stengd ei stund.

 • Torsdag 14. februar kl. 8.21

  Åtvarar mot isnedfall i vegbana

  Statens vegvesen har fått mange meldingar om at det har rasa is ned i vegbana fleire stadar – både på fylkesvegar og riksvegar. Mildvêret har gjort at isen smeltar fort, og det er framleis att mykje is. – Eg ber om at bilistana er veldig obs i dag, seier trafikkoperatør Jan Erikstad, ved Vegtrafikksentralen i Lærdal.

 • Torsdag 14. februar kl. 7.56

  Ismasse stengjer halve køyrebanen

  Store ismassar har ramla ut i vegen og stengjer halve køyrebanen på Rv. 5 etter Støylsnestunnelen, langs Kjøsnesfjorden. Det melder ein NRK-tipsar på veg frå Sogndal. – Det er meget farleg, seier tipsaren. Entreprenør er på veg for å rydde, seier Vegtrafikksentralen.

 • Torsdag 14. februar kl. 7.22

  Vindfylletunnelen i Eid stengd

  Vindfylletunnelen på Riksveg 15 i Eid er stengd på grunn av bilberging. Det melder Vegtrafikksentralen.

 • Torsdag 14. februar kl. 7.22

  Fekk motorstopp i Vindfylletunnelen

  Ein bil har fått motorhavari midt inne i Vindfylletunnelen på Riksveg 15 i Eid. Bilen står farleg til for andre trafikantar, og tunnelen er difor stengd. Politiet er på veg.

 • Torsdag 14. februar kl. 6.16

  Kan bli stengd på kort varsel

  På Riksveg 15 over Strynefjellet bles det no kraftig, og det regnar på isete vegbane, opplyser Statens vegvesen. Køyreforholda er så krevjande at det er fare for at fjellovergangen kan bli stengd på kort varsel.