Nyheter - Sogn og Fjordane:

 • I dag kl. 20.39

  Ny norsk rekord

  Lone Elise Kalland frå Tambarskjelvar sette i helga Norsk rekord både i rykk og samanlagt. Kalland løfta 93 kg i rykk, og klarte 109 kg i støyt og med det 202 kg samanlagt. Dette var heile åtte kilo over den gamle noregsrekorden i rykk, og fire kilo over den gamle norske samanlagt-rekorden. Med dette kvalifiserte ho seg også til Nordisk på Vigrestad seinare i år.

 • I dag kl. 19.58

  Opna for trafikk

  E16 Gudvangatunnelen er no opna for trafikk igjen, melder Statens vegvesen. Tunnelen var ein periode stengd på grunn av ein stor presenning som låg midt i vegbana.

 • I dag kl. 19.46

  Gudvangatunnelen er stengd

  E16 Gudvangatunnelen er stengd på grunn av ein stor presenning som ligg midt i vegbana, melder Statens vegvesen.

 • I dag kl. 19.26

  Redusert kapasitet

  Norled melder om redusert kapasitet på Lavik - Oppdel. På grunn av transport av farleg gods vert det max 12 passasjerar på avgangen frå Oppedal 20.40.

 • I dag kl. 14.54

  Tap for Kaupanger-damene

  Kaupanger tapte heile 4–0 på heimebane mot topplaget Fløya i 1. divisjonsoppgjeret på det nye banedekket på Kvednhushaugen. Ifølgje meldaren på Facebooksida til laget var det ein fortent siger til bortelaget.

 • I dag kl. 13.33

  Utan telefon- og nett

  Innbyggjarar i Fresvik har vore utan telefon og nett i over ei veke Årsaka er brot på ein fiberkabel. No skriv Sogn Avis at det har oppstått problem med repareringa av kabelen. Telenor opplyser at feilen mest truleg ikkje vert retta før onsdag 19. juni. Fleire i bygda reagerer på dårleg informasjon og at det tek lang tid å få reparert kabelbrotet.

 • I dag kl. 12.48

  Vil rive to store kranar

  Selskapet Hellenes Yard ønskjer å rive eit av «landemerka» etter tida då det vart bygt skip i Førde. Avisa Firda skriv at selskapet har sendt brev til kommunen om at dei må rive dei to store kranane på det gamle verftsområdet innan 1. juli i år. Kranane må fjernast for å få plass til fylling av masse i sjøen.

 • I dag kl. 12.37

  Historisk fiske i Olden

  Dei første 12 timane på opninga av laksefisket i Oldenelva har gått inn i historiebøkene, skriv Fjordingen. Tre fiskarar har hatt 20 laks på kroken og landa 12 av dei, alt på flugefiske. Tre skikkeleg store laksar sleit etter lang tids kamp nedover elva, skriv avisa.

 • I dag kl. 11.17

  Held fjerdeplassen i Formula-serien

  Førdianaren Håvard Hallerud ligg på fjerdeplass i Formula Nordic-serien etter helgas «Midnattsloppet» i Skellefteå i Sverige. På det nye baneanlegget køyrde Hallerud tre race der han køyrde inn til høvesvis fjerde-, andre- og fjerdeplass. Hallerud køyrde godt, men ein snurr i ein sving i første racet og ein tur ut av bana i tredje racet øydela for eit betre plassering.

 • I dag kl. 8.20

  Skalla ned på campingplass

  Ein mann i 20-åra er meld for vald etter at han skalla ned ein annan person på ein campingplass i Gaupne seint laurdag kveld. Mannen vart også vist bort frå Gaupne sentrum, opplyser politiet. Seinare på natta vart ei 18 år gamal kvinne også vist bort frå Gaupne sentrum. Men då ho ikkje brydde seg om pålegget, vart også ho meld, opplyser politivakta.

 • I dag kl. 8.16

  Viste bort frå restaurant

  Tre personar vart viste bort frå ein restaurant i Førde natt til søndag, opplyser politiet. Dei tre var godt rusa og i klammeri med kvarandre. Politiet opplyser at dei ikkje vil forfølgje saka, men det er mogeleg at dei personane melder kvarandre i etterkant.

 • I dag kl. 8.13

  Fekk førarkortet beslaglagt

  Ein mann i 30-åra er mistenkt for køyring i rusa tilstand, i tillegg til oppbevaring av narkotika. Mannen vart stoppa av politiet i Bremanger seint laurdag kveld. Det er teke blodprøve av han og førarkortet er beslaglagt, opplyser politiet.

 • I dag kl. 8.07

  Krasja i fjellveggen

  Ein paraglider-pilot kom uskadd frå det då han krasja i fjellveggen i Loen rett før midnatt laurdag kveld. Politiet opplyser at personen skal ha mista kontrollen over paraglidaren. Personen vart henta ned frå fjellet av luftambulansen.

 • Lørdag 15. juni kl. 21.13

  Må stengje lakseelv

  Elva Vikja i Vik vert stengd for fiske komande veke, skriv Sogn Avis. Årsaka er at Statkraft skal gjere ein reparasjon på anlegget som fører til at elva vert tappa mykje ned. – Det er forferdeleg kjedeleg, seier Morten Jacopsen i Vik jakt -og fiskelag.

 • Lørdag 15. juni kl. 20.22

  Desse var kjappast opp på Molden

  Joel Dyrhovden frå Samnanger IL var den raskaste løparen under årets utgåve av Molden opp i Luster. Han sprang opp på fjelltoppen på 50.24. Kjappaste dame var May Britt Buder med tida 1:02.10 frå Team La Sportiva.

 • Lørdag 15. juni kl. 20.14

  Årets bedrift i Luster

  Avery Dennison NTP i Gaupne er kåra til årets bedrift i Luster. Det er næringsutvalet i Luster kommune som deler ut prisen. I grunngjevinga for prisen vert det mellom anna vist til at bedrifta går godt, at den satsar lokalt og set Luster på kartet. Bedrifta har kring 170 personar på lønslista for tida.

 • Lørdag 15. juni kl. 19.36

  Stengjer badeplass i Sogndal

  Sogndal kommune har stengt badeplassen i Amlabukti på Kaupanger. Årsaka er at grunneigaren har teke vassprøver som syner ureining i sjøen. Kommunen sine prøver syner derimot at vatnet ved badetårnet ikkje er ureina. Badeplassen vert stengt til det er teke nye prøver.

 • Lørdag 15. juni kl. 15.35

  Motorsyklist sendt til Haukeland

  Motorsyklisten som hamna utfor vegen i Stalheimskleiva på Voss blir frakta til Haukeland universitetssjukehus med luftambulanse. Mannen blei liggande vanskeleg til i ei skråning etter ulukka. Han skal ha brotskader, men det er ikkje kjent kor store skadane er.

 • Lørdag 15. juni kl. 11.07

  To nye formannskap seier nei

  Fleirtalet i alle dei fire formannskapa i samanslåingskommunane i Sunnfjord vender tommelen ned for fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK. Men Ap og SVs avventande haldning i Førde gjer at utfallet likevel står ope, skriv Firda. I Gaular skjedde nei-tilrådinga med Sp og Aps til saman tre røyster mot dei to røystene frå Høgre og KrF. I Naustdal vart formannskapstilrådinga fire–éin mot fusjon. Der røysta Ap, Sp og SV for eit nei-framlegg reist av Erlend Haugen Herstad (Sp).

 • Lørdag 15. juni kl. 9.11

  Campylobacter fører sjeldan til død

  Bakterien som har gjort mange på Askøy sjuke, fører sjeldan til dødsfall, ifølge Folkehelseinstituttet. 3000 blir kvart år smitta av Campylobacter, men på 20 år er det berre registrert sju dødsfall der bakterien var direkte eller medverkande årsak.

 • Lørdag 15. juni kl. 8.37

  Ikkje ulv i Gloppen

  Det er ikkje ulv som har vore på ferde i Gloppen. Ein DNA-prøve av ekskrement som vart funne 16. mai synte derimot at prøven stammar frå raudrev, går det fram av rovbasen til Miljødirektoratet.

 • Fredag 14. juni kl. 22.01

  Forklarte seg på åstad for drap

  Politiet har gjort to rekonstruksjonar etter drapet som skjedde i Florø i april i år. Det vart gjennomført ein rekonstruksjon for kvar av de to sikta, skriv Firdaposten.

 • Fredag 14. juni kl. 20.59

  Varm laurdag i vente

 • Fredag 14. juni kl. 20.11

  Seier ja til kraftfusjon

  Hyllestad formannskap seier ja til fusjon mellom Sunnfjord Energi og BKK, skriv Firda. Formannskapet er delte i synet på om kommunen skal få til ein eigen avtale med BKK, viss Sunnfjord kommune seier nei til fusjonen. No skal saka opp i kommunestyret.

 • Fredag 14. juni kl. 19.02

  Ikkje funn av E.coli i Sogn

  Det er ikkje E.coli i drikkevatnet etter vasslekkasje i Amlabukti i Sogndal. Det viser prøver frå drikkevatnet, melder Sogndal kommune. Det er framleis kokepåbod av vatnet.

 • Fredag 14. juni kl. 18.35

  Sjå Vestlandsrevyen klokka 18.50

  Programleiar er Mariann Reikerås.

 • Fredag 14. juni kl. 17.41

  Bil i fjellveggen

  Ein bil har køyrt i fjellveggen på rv. 5 i Florø. Det var ein person i bilen, melder Alarmsentralen. Uhellet skjedde ved parkeringsplassen til Brandsøyåsen. Det er ein del materielle skadar på bilen. Trafikken vert dirigert forbi staden.

 • Fredag 14. juni kl. 17.28

  Ny direktør

  Anders-Johan Almås frå Leikanger er tilsett som ny direktør ved Vestlandsforsking. Almås kjem frå stillinga som seniorrådgivar ved Høgskulen på Vestlandet.

 • Fredag 14. juni kl. 16.42

  Ferdig med ryddearbeid

  Fv. 242 ved Skjerdal i Aurland er open for trafikk etter ryddearbeid, skriv Statens vegvesen. Vegen har vore stengt i fleire timar.

 • Fredag 14. juni kl. 11.43

  Årets Nynorskbrukarar

  To frisørkjeder fekk prisen for Årets nynorskbrukar 2019. Kjedene Floke og Balanzera tok imot prisen under Dei nynorske festspela 13. juni, melder Nynorsk kultursentrum. Dei to fekk pris for å nytte nynorsk i marknadsføring i både by og bygd på Aust- og Vestlandet.

 • Fredag 14. juni kl. 11.36

  Opnar bru for trafikk

  Teita bru på fylkesveg 695 opnar att for trafikk klokka 12. Det melder Vegtrafikksentralen. Brua på bygdevegen sør for Byrkjelo i Gloppen har vore stengd for trafikk sidan i fjor haust. I november vart det oppdaga at brua hadde sige kraftig.

 • Fredag 14. juni kl. 9.54

  Legg ned Elkjøp på Sandane

  Butikkjeda Elkjøp legg ned butikken sin på Sandane når dei til hausten opnar ny butikk på Nordfjordeid. Det melder Firda Tidend. Styreleiar i Elkjøp Fjordane AS Vidar Grønnevik, seier i ei pressemelding at Eid er i ferd med å utvikle seg som eit meir attraktivt handelssentrum, også for nabokommunane. Handelen i Eid runda i fjor for fyrste gong over 100 000 kroner per innbyggar, og i år blir det gjort store investeringar i nye handelsparkar. Dei tilsette får tilbod om å vere med over i ny butikk.

 • Fredag 14. juni kl. 9.24

  Best i landet

  Elevane i Sogn og Fjordane er dei beste i landet på å gjennomføre vidaregåande opplæring. Det gjeld både studiespesialiserande og yrkesfag. Fire av fem elevar har gjennomført opplæringa etter fem år. Det skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

 • Fredag 14. juni kl. 8.28

  Tiltalt for aktlaust drap

  Politiet har teke ut tiltale mot mannen i 40-åra som vart sikta for aktlaust drap og båtkøyring i rusa tilstand etter ei båtulukke i Selje i mai i fjor. Det skriv Firda. Ektemannen køyrde båten på land slik at kona fekk hovudskadar i samanstøyten. Ho vart liggjande i vatnet og døydde seinare same dagen på sjukehuset. Saka kjem opp for retten 27. august.

 • Fredag 14. juni kl. 7.23

  Gode tal for Opera

  Opera Nordfjord hadde ei omsetning på 10,5 millionar i 2018. Det er det høgaste talet i operaen si 20 år lange historie. Operasjef Kari Standal Pavelich er godt nøgd med fjoråret og fortel til Fjordabladet at det var musikalen Annie som gjorde det store utslaget.

 • Fredag 14. juni kl. 7.23

  Gode tal for Opera Nordfjord

  Opera Nordfjord hadde ei omsetning på 10,5 millionar i 2018. Det er det høgaste talet i operaen si 20 år lange historie. Operasjef Kari Standal Pavelich er godt nøgd med fjoråret og fortel til Fjordabladet at det var musikalen Annie som gjorde det store utslaget.

 • Fredag 14. juni kl. 6.03

  Bussjåførar melde for lite kvile

  Ikkje mindre enn fire sjåførar på turistbussar vart tekne for å ha brote køyre- og kviletidsreglane då Statens vegvesen heldt kontroll på E39 i Førde i går kveld. For to av sjåførane var regelbrota såpass alvorlege at dei vert melde til politiet.

 • Fredag 14. juni kl. 5.40

  Første landslagsmål

  Sogndalspelar Sivert Mannsverk scora sitt første landslagsmål då G18-landslaget slo Japan 3–2 og vann turnering i Portugal torsdag. Mannsverk sytte for at Noreg tok leiinga alt etter tre minuttar då han heada inn laget sitt første mål.

 • Fredag 14. juni kl. 5.38

  Stengjer veg i Aurland

  Fylkesveg 242 mellom Skjerdal og Aurland vert heilt stengt i fleire timar i dag. Mellom kl. 9 og 17 blir det nemleg jobba med å reinske fjellsidene på vegen, melder Statens vegvesen.

 • Torsdag 13. juni kl. 21.34

  Skal du ta Anda-Lote?

  På grunn av reparasjon vert avgangar kansellerte på ferjesambandet Anda-Lote på E39 i natt. Dette gjeld avgangane frå Lote kl. 01.45 og frå Anda kl. 02.00, melder Fjord1.