Nyheter - Sogn og Fjordane:

 • I dag kl. 21.50

  Kåra beste drikkevatn

  Abonnentane til Øvre Årdal vassverk får vatn frå fylkes beste grunnvasskjelde. Høyanger vassverk leverer vatn frå den beste overflatekjelda, skriv norskvann.no. Prisane vart delt ut i dag under vass- og avløpskonferansen i Loen. Vinnarane er klare for landsfinalen 5. mars.

 • I dag kl. 19.54

  La att mange tusenlappar

  Statens vegvesen skreiv ut fem gebyr for totalt 33.700 kroner for overlast og manglande bombrikke under ein kontroll ved Håbakken i Lærdal i ettermiddag. Dei la også ned ti bruksforbod og melde to førarar til politiet.

 • I dag kl. 19.42

  No er han ferdig i Florø

  Patrik Johannesen skulle fylle skoa etter måltjuven Endre Kupen. No er han ferdig i Florø Fotball, melder Firdaposten. Spissen har fått lite speletid grunna skader og har no reist tilbake til Færøyane der han skal spele for ein klubb der.

 • I dag kl. 18.34

  Sjå Vestlandsrevyen kl. 1850

  Programleiar: Øyvor Bakke

 • I dag kl. 16.39

  Leverer ferjer til Fjord1

  På ei veke har Havyard levert to nye ferjer til Fjord1. Den siste, Vestrått, var klar for levering i dag. Både «Vestrått» og «Austrått» skal trafikkere Brekstad-Valset i Trøndelag. Innan utgangen av 2019 skal Havyard levere frå seg ti ferjer til.

 • I dag kl. 16.13

  Framleis evakuerte i Luster

  Flaumen i helga får framleis følgjer. Ein husstand på Skjolden er evakuerte, medan sju husstandar på Mørkrid (biletet) er veglause. Det blir jobba med mellombels veg. Folk blir oppmoda om å vise varsemd ved elvekantane. Dei er ustabile.

 • I dag kl. 15.59

  Normal drift på Lavik-Oppedal

  Rute B på ferjesambandet Lavik-Oppedal er i normal rute frå kl. 16.10, melder Norled. Ruta var innstilt ein periode grunna tekniske problem.

 • I dag kl. 15.48

  Valdtektssikta er framleis i Spania

  Mannen i 50-åra som av spansk politi er sikta for valdtekt av ei russejente på Mallorca, er framleis i Spania. Det opplyser regionlensmannen i området mannen er frå, til NRK. Mannen vart lauslaten frå spansk fengsel mot kausjon tysdag.

 • I dag kl. 15.23

  Innstilt rute på Lavik-Oppedal

  Rute B på sambandet Lavik-Oppedal er innstilt inntil vidare på grunn av teknisk problem, melder Norled.

 • I dag kl. 13.49

  Vil truleg ta fleire år å rydde

  Det er gjort enorme skadar på dyrka mark, vegar og hus etter flaumen i Luster. – Det vil truleg ta fleire år å rydde opp etter flaumen i helga, seier ordførar Ivar Kvalen i Luster. Kommunen har førebels ikkje full oversikt over skadane. Ordføraren meiner øydeleggingane er så ille at det faktisk ikkje er mogeleg å få tilbake den dyrka marka.

 • I dag kl. 13.49

  Ryddejobb etter flaum vil ta år

  Det er gjort enorme skadar på dyrka mark, vegar og hus etter flaumen i Luster. – Det vil truleg ta fleire år å rydde opp etter flaumen i helga, seier ordførar Ivar Kvalen i Luster. Kommunen har førebels ikkje full oversikt over skadane. Ordføraren meiner øydeleggingane er så ille at det faktisk ikkje er mogeleg å få tilbake den dyrka marka.

 • I dag kl. 13.33

  Ny runde med kraftig regn

  Til helga er den venta ein ny runde med mykje nedbør på Vestlandet. På sundag er det lokalt venta mellom 50 og 70 millimeter med regn. – Vi får ikkje same problem med snøsmelting som vi hadde førre helg. Det er venta lågare temperaturar, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fargerlid.

 • I dag kl. 13.11

  Saknar du hunden din?

  Politiet etterlyser eigaren til denne hunden, ein toller retriever, som vart funnen i området Vieåsen i Førde no i ettermiddag. Kontakt Førde lensmannskontor på 57 72 37 00 dersom du dreg kjensel på hunden.

 • I dag kl. 12.43

  Nato-øving rammar trafikken

  Nato-øvinga «Trident Juncture» har konsekvensar for helikoptertrafikken i både Florø og Bergen, skriv Bergensavisen. Blant anna er 18 helikopter på veg til fastlandet forseinka på grunn av øvinga. – Dette råkar kring 750 av våre tilsette i Bergen og Florø, seier pressetalsmann i Equior, Morten Eek, til avisa.

 • I dag kl. 12.43

  Nato-øving forstyrrar trafikk

  Nato-øvinga «Trident Juncture» har konsekvensar for helikoptertrafikken i både Florø og Bergen, skriv Bergensavisen. Blant anna er 18 helikopter på veg til fastlandet forseinka på grunn av øvinga. – Dette råkar kring 750 av våre tilsette i Bergen og Florø, seier pressetalsmann i Equior, Morten Eek, til avisa.

 • I dag kl. 12.00

  Har opna rasstengd veg

  Fylkesveg 337 mellom Hafslo og Veitastrond i Luster er no open for ferdsel, melder Statens vegvesen. Vegen har vore stengd sidan måndag på grunn av ras.

 • I dag kl. 11.57

  Fiskeriavtale med Russland

  Noreg får fiske 330 000 tonn torsk i Barentshavet neste år etter fiskeriavtalen mellom Noreg og Russland. Det er mange fiskarar og næringar i Sogn og Fjordane som nyt godt av fisket i Barentshavet, mellom anna Ervik Havfiske. Totalkvoten for torsk er sett til 725 000 tonn for både Noreg og Russland.

 • I dag kl. 11.10

  Hard vinter for hjorten 

  Minst 133 hjortekadaver er funne i kommunane Lærdal, Årdal og Aurland, skriv Sogn Avis. Det er den tidlege vinteren og den seine våren som har gjort at så mange hjortar har svolte i hel. Viltforvaltar i dei tre kommunane, Knut Fredrik Øi, meiner at dette berre er toppen av isfjellet.

 • I dag kl. 9.08

  Legg vekk etterforsking

  Politiet legg vekk etterforskinga av dei mange skogbrannane på Kaupanger i sommar, skriv Porten.no. Det blei blant anna gjort funn av fyrstikker på brannstaden, som kunne tyde på at brannane var påsette. Politiet legg no vekk saka fordi dei ikkje har mistenkte.

 • I dag kl. 8.58

  Skal opne rasstengd veg

  Fylkesveg 337 mellom Hafslo og Veitastrond i Luster vert opna for ferdsel kl. 12, melder Statens vegvesen. Vegen har vore stengd sidan måndag på grunn av ras.

 • I dag kl. 8.15

  Opprettar sak etter uhell

  Politiet opprettar sak etter sprengingsuhellet på Sande i Gaular i går. Steinar gjorde skade på blant anna eit nybygg og på båtar. Sprengingsarbeidet var planlagt, og det var Mesta som stod for arbeidet. Dei seier at dei vil hjelpe politiet i etterforskinga.

 • I dag kl. 8.09

  Raude tal for Eid

  Eid kommune har blodraude budsjettal for 2019 og manglar 26,5 millionar kroner, skriv Fjordabladet. Økonomisjefen i Eid, Ole Starheim, seier det ikkje er rom for fleire store investeringar dei næraste åra.

 • I dag kl. 6.02

  Opprettar sak

  Politiet melder på Twitter at dei opprettar sak etter sprengingsuhellet på Sande i Gaular. Det vart ein del materielle skadar på staden, men ingen personskadar.

 • I dag kl. 5.49

  Naboar krangla

  Politiet måtte etter midnatt i natt rykke ut til ein bustad i Førde etter melding om bråk. To naboar fekk pålegg om å halde seg inne i kvar si leilegheit. Det blir oppretta sak på den eine av naboane etter at politiet fann tablettar på staden.

 • Onsdag 17. oktober kl. 22.50

  Sjå Vestlandsrevyen 2305 her

  Programleiar: Øyvor Bakke

 • Onsdag 17. oktober kl. 22.49

  Gir seg som verftssjef

  Mikael Johansen gir seg som verftssjef ved Westcon Yards i Florø. Det skriv Firdaposten. Dei tilsette vart orienterte onsdag. Johansen seier til avisa at det ikkje ligg noko dramatikk bak oppseiinga. Selskapet er i gang med å rekruttere ein ny leiar.

 • Onsdag 17. oktober kl. 22.15

  Sjå Vestlandsrevyen 2055 her

  Programleiar: Øyvor Bakke

 • Onsdag 17. oktober kl. 22.15

  Vil ha kommunane til å punge ut

  Forsikringsselskap vil nekte å betale for skadar på hus som gjentekne gonger blir råka av flaum.

 • Onsdag 17. oktober kl. 22.12

  Sjå Vestlandsrevyen 1850 her

  Programleiar: Øyvor Bakke

 • Onsdag 17. oktober kl. 17.04

  Sprengingsuhell på Sande

  Politiet har rykt ut til Sande i Gaular, der det skal ha vore eit sprengingsuhell.

 • Onsdag 17. oktober kl. 16.47

  Vegen til Veitastrond opnar torsdag

  Fylkesveg 337 mellom Hafslo og Veitastrond i Luster vert ikkje opna for fri ferdsel før torsdag 18. oktober klokka 12, opplyser Statens vegvesen. Vegen har vore stengd sidan måndag på grunn av ras.

 • Onsdag 17. oktober kl. 15.33

  Kvalitetspris til rusbehandlar

  Årets vinnar av kvalitetsprisen i Helse Førde er Arild Nøstdal. Han har vore tilsett ved Nordfjord psykiatrisenter sidan 2009. I 2012 vart han tilsett som seksjonsleiar for den nye rusposten på Nordfjord psykiatrisenter. Les meir om vinnaren her.

 • Onsdag 17. oktober kl. 13.17

  Nominert til Årets Gründer 2018

  Tilbakemeldingsverktøyet Norse Feedback er ein av tre kandidatar til tittelen Årets Gründer 2018. Norse Feedback er utvikla i Helse Førde, og skal sikre betre og lettare kommunikasjon mellom pasient og behandlar innan mental helse.

 • Onsdag 17. oktober kl. 11.50

  144 har søkt om erstatning

  144 har fram til no søkt Fylkesmannen om erstatning etter avlingssvikt. Ein tørr sommar har ført til ein kritisk fôrsituasjon for bøndene. Dei fleste av søknadane kjem frå indre Sogn, opplyser Odd Ivar Kalland, overingeniør hos Fylkesmannen.

 • Onsdag 17. oktober kl. 11.14

  Engebø klarert for gruvedrift

  Riksantikvaren har klarert Engebø etter at arkeologar har gravd og undersøkt området i to månader. Det skriv Firda. Funna kjem ikkje til hinder for Nordic Mining sine planar om å vinne ut mineral, dermed er dei eitt steg nærmare gruvedrift.

 • Onsdag 17. oktober kl. 10.36

  Må redusere sauehald etter flaumen

  Flaumen i Luster har råka minst 25 gardar. Store mengder dyrka mark er rasert og mykje fôr er øydelagd. Simon Page, som har ein av landets største flokkar med gammal norsk spelsau, reknar med å måtte redusere saueflokken etter at mykje av dyrefôret han hadde forsvann i flaumen.

 • Onsdag 17. oktober kl. 8.19

  Seawalk manglar godkjenning

  Cruisekaia på Nordfjordeid er ikkje godkjend, sjølv om over 20 cruiseskip har varsla sin ankomst neste vår. Kystverket skriv til Seawalk Nordfjord AS at kaia ikkje kan takast i bruk før anlegget er godkjend av dei. Sjefsingeniør Knut Stenevik i Kystverket seier dei no skal sjå på kva utbetringar som må gjerast i hamna.

 • Onsdag 17. oktober kl. 7.40

  Mann sikta for 14 tjuveri

  Ein mann i 20-åra er sikta for totalt 14 tjuveri i Sunnfjord i løpet av eitt år. Det skriv Firdaposten. Ifølge siktinga skal mannen ved fleire høve ha stole verdisaker ved eit treningssenter. Han skal òg ha stole frå fleire av butikkane i og utanfor bysentrum.

 • Onsdag 17. oktober kl. 5.55

  Klare for Eliterunden

  Torje Naustdal frå Florø, Sogndal-spelar Jonas Fredriksen og sogndølen Johan Hove er klare for Eliterunden i EM-kvaliken i fotball. Det skjer etter at det norske G18-landslaget i går slo Albania 1-0. EM-kvalifiseringa blir spelt i mars neste år.

 • Onsdag 17. oktober kl. 5.55

  Klare for eliterunden i EM-kvalik

  Torje Naustdal frå Florø, Sogndal-spelar Jonas Fredriksen og sogndølen Johan Hove er klare for eliterunden i EM-kvaliken i fotball. Det skjer etter at det norske G18-landslaget i går slo Albania 1-0. EM-kvalifiseringa blir spelt i mars neste år.