Nyheter - Sogn og Fjordane:

 • Torsdag 23. november kl. 15.19

  Opnar Tyin - Årdal att

  Fv. 53 Årdal - Tyin er open att, etter å ha vore stengt på grunn av uvær.

 • Torsdag 23. november kl. 14.59

  Pass opp for underkjølt regn

  Statens vegvesen ber bilistar vere merksame på at det kan vere svært glatt på grunn av underkjølt regn. Dette gjeld mellom anna rv. 15 Strynefjellet. Der må større køyretøy bruke kjetting. Rv 15 Strynefjellet har underkjølt regn, og Statens vegvesen opplyser at større køyretøy må bruke kjetting.

 • Torsdag 23. november kl. 14.23

  Fv. 92 stengd

  Fylkesveg 92 er stengd både i Stordalen mellom Matre og Bjordal, og på Nese mellom Framfjorden og Vikøyri. Vegen blir ikkje opna att i dag.

 • Torsdag 23. november kl. 12.55

  Stenger Vikafjellet ut dagen

  Rv. 13 Vikafjellet er stengt på grunn av snøras og fare for ras. Vegen blir ikkje opna att i dag.

 • Torsdag 23. november kl. 10.03

  Får 750 000 kroner meir

  Norsk fjordhestsenter på Nordfjordeid unngår kraftige kutt. Regjeringa ynskte å ta ned overføringa med 600 000 kroner. Etter framlegg frå Venstre får senteret no 750 000 kroner meir enn i framlegget til statsbudsjett. Dagleg leiar ved Norsk fjordhestsenter, Magni Hjertenes Flyum er godt nøgd.

 • Torsdag 23. november kl. 7.29

  Vil ha lokale legar

  For å unngå legemangel ynskjer Lærdal sjukehus å arbeide meir systematisk med å knyte til seg legar med lokal tilknyting, skriv Sogn Avis. Stadleg leiar ved sjukehuset i Lærdal, Margun Thue seier at det er vanskeleg å rekruttere legar til distrikta, noko kommunane merkar, men også Helse Førde. Ho seier at hennar erfaring er at dersom legane ikkje har lokal tilknyting vil dei ofte søke ny utfordringar andre stadar etter nokre år.

 • Onsdag 22. november kl. 23.30

  Stengt veg mellom Årdal og Tyin

  Fylkesveg 53 mellom Årdal og Tyin er stengt grunna uvêr, melder Vegtrafikksentralen Vest.

 • Onsdag 22. november kl. 22.55

  Førde slo erkerivalen

  Førde Volleyballklubb vann 3–2 i europacupkampen mot Viking i Haukelandshallen i Bergen onsdag kveld. Det melder laget på Facebook. Dermed har laget sikra seg eit godt utgangspunkt framføre neste vekas avgjerande kamp heime i Førdehuset.

 • Onsdag 22. november kl. 16.23

  Vil ikkje flytte raspengar

  Fylkesutvalet sa i dag nei til å tilrå at pengane som er sett av til rassikring av E39 i Våtedalen vert flytta til rassikring av riksveg 5 mellom Førde og Florø. Det skriv avisa Firda. Fylkesutvalet fryktar pengane vil forsvinne ut av fylket om dei føreslår å gjere om på Statens vegvesen sine prioriteringar.

 • Onsdag 22. november kl. 16.12

  Sognebåten skal gå til Sogndal

  Fylkesutvalet vil ikkje flytte endestoggen på Sognebåten. Det betyr at båten framleis skal stoppe i Sogndal som den gjer i dag. Grunngjevinga er at det vil koste for mykje pengar å flytte endestoppen. Det skriv Sogn Avis. Både reiselivet i indre Sogn og eit fleirtal i samferdsleutvalet ville flytte endestoggen til Flåm. Det er fylkestinget som tek endeleg avgjerd i saka.

 • Onsdag 22. november kl. 15.17

  Biologar sørga for leiteaksjon

  Den store utrykkinga i langs elva i Førde sentrum viste seg å vera falsk alarm. Politiet melder at to dykkarar som dreiv med telling av fisk i elva, og at ingenting tyder på at det er andre personar som har hamna i elva.

 • Onsdag 22. november kl. 14.44

  Melding om person i elv

  Alle naudetatane har rykt ut til ei melding om ein person i elva i Førde sentrum. Ein passasjer på ein forbipasserande buss rapporterte å ha sett ein person i elva. Politiet opplyser at dei ikkje har gjort observasjonar og bebuarar langs elva har observert personar som snorkla i elva nokre minutt før politiet vart varsla. Luftambulansen vil også gjera søk frå lufta.

 • Onsdag 22. november kl. 11.22

  Seier opp stillinga si

  Rådmann Ørnulf Lillestøl har sagt opp stillinga si som rådmann i Selje kommune, og sluttar i jobben i februar 2018. Årsaka er at det er bestemt at noverande rådmann i Eid, Åslaug Krogsæter, skal vera prosjektleiar og ny rådmann når Selje og Eid slår seg saman til Stad kommune i 2020.

 • Onsdag 22. november kl. 9.58

  Sluttar i Saga Fjordbase

  Leif A. Stavøstrand har sagt opp stillinga som administrerande direktør i Saga Fjordbase. Han vil istaden gradvis overta som dagleg leiar i familieselskapet Coast Innovation, som blei starta og er drive av faren, Gunnar Stavøstrand.

 • Onsdag 22. november kl. 9.46

  Vogntog har stansa på rv. 5

  Eit utanlandsk vogntog har fått stans på rv. 5 i Lundebakken ved Fjærlandstunnelen. Vogntoget står feltet retning Sogndal og skal stå heilt ute på sida av vegen så det er passasje på staden. Politiet opplyser at dei er på veg.

 • Onsdag 22. november kl. 6.55

  Brann i Gulen

  Det brenn i eit lagerbygg ved Sætre mellom Instefjord og Oppedal i Gulen. Lagerbygget ligg ved ein kai, og det skal vere eit fiskeoppdrett. Brannen er no under kontroll og ingen personar skal ha kome til skade, seier vaktkommandør Stig Tetler ved 110-sentralen i Hordaland.

 • Onsdag 22. november kl. 6.26

  Uvêr på Vikafjellet

  Riksveg 13 over Vikafjellet er no stengt. Årsaka er uvêr, melder Statens vegvesen. Det same gjeld fv. 50 Hol-Aurland, medan rv. 52 Hemsedalsfjellet er kolonnekøyrd. Les fleire trafikkmemeldingar her.

 • Tirsdag 21. november kl. 21.56

  Vald i Florø

  Ein person er pågripen etter å ha slege til ein annan person i Florø tysdag kveld. Ifølge politiet skal valden vere umotivert.

 • Tirsdag 21. november kl. 21.47

  E16-tunnel stengt

  Nakkahjelstunnelen på E16 ved Bolstad i Voss er stengt fordi ei steinblokk heng i lysarmaturen og kan falle ned i vegbana. Statens vegvesen anbefaler folk som køyrer E16 frå Indre Sogn om å køyre om via Rv. 13 frå Voss til Granvin, deretter Fv. 7 gjennom Hardanger til Trengereid. Tunnelen blir stengt til morgontimane onsdag.

 • Tirsdag 21. november kl. 19.25

  Bragepris til Nilssen

  Litteraturprisen blir delt ut i kveld. Olaug Nilssen (39) frå Førde vann den skjønnlitterære klassa for «Tung tids tale». Maria Parr (36) fekk pris for «Keeperen og havet» i klassen for beste barne- og ungdomsbok. Begge gir ut bøkene sine på Samlaget.

 • Tirsdag 21. november kl. 18.55

  Kan bli endestogg i Flåm

  Hovudutvalet for samferdsle vil flytte endestoggen for Sognebåten til Flåm, skriv Sogn Avis. Politikarane gjekk mot tilrådinga til fylkesrådmannen som ville halde fast på Sogndal som endestogg for båten mellom Bergen og Sogn. Saka skal til endeleg handsaming i fylkestinget i desember.

 • Tirsdag 21. november kl. 17.16

  Fylkeskulturprisen til Sønnerheim

  Kristin Sønnerheim (85) har i 50 år stelt og rydda stien gjennom Aurlandsdalen med handmakt. Slik har ho fått namnet «Mor Aurlandsdalen». No får ho fylkeskulturprisen for innsatsen. – Innsatsen til Sønnerheim har vore avgjerande for å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg. Vandrerutene blir brukt av hundrevis av menneske kvart år, seier leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

 • Tirsdag 21. november kl. 15.44

  Kan søke på medielinje i Sogndal

  Skuleelevar får søke på medielinja i både Sogndal og Førde. Fylkesdirektøren ville fjerne medielinja i Sogndal, men hovudutvalet for opplæring bestemte i dag for lyse ut medielinje for førsteklasse begge stadar. Tredjeårselevane blir til hausten samla i Førde.

 • Tirsdag 21. november kl. 14.27

  Treng meir tid

  Kontrollutvalet i Sogndal kommune treng meir tid på å lese rapporten om Sogn barnevern, skriv Sogn Avis. No ser utvalet for seg eit møte 27. november og eit avsluttande møte 5. desember. – Vi vil truleg ha klar vår innstilling til kommunestyremøtet i desember, seier leiar for kontrollutvalet, Arnt Hovland Munthe til avisa.

 • Tirsdag 21. november kl. 8.04

  Er framleis ikkje samde om budsjett

  Striden om kor mange lærarar det skal vere i norske klasserom forseinkar budsjettforhandlingane mellom dei borgarlege partia. Det er KrF som har lagt fram krav om ei lærarnorm. Der vil dei pålegge kommunane eit makstal på 15 elevar per lærar i 1.–4. trinn, og 20 elevar i 5.–7. trinn. Dette vil koste 850 millionar kroner i året, og Høgre har vore klart imot.

 • Tirsdag 21. november kl. 7.41

  Vil investere 100 mill. i anlegg

  Sindre Øvrebø og selskapet Sunnfjord Storsmolt planlegg eit nytt oppdrettsanlegg til 100 millionar kroner på Hellevik i Fjaler, skriv Firda. Planen er å byggje eit anlegg på land og sjø. Investeringa vil kunne gi fire–fem faste stillingar, seier Øvrebø til Firda. Etableringa ligg litt fram i tid, då selskapet blant anna må vente på kommunen sin reguleringsprosess.

 • Tirsdag 21. november kl. 7.34

  Har opna fylkesveg etter fire dagar

  Fylkesveg 92 mellom Stordalsstølen-Bjordalen på grensa mellom Sogn og Fjordane og Hordaland er opna att. Vegen her har vore stengd sidan fredag, då på grunn av uvêret. Det kom ned store snømengder, og brøytemannskapa har jobba med å rydde snø sidan søndag. No er vegen opna att for fri ferdsel, melder Statens vegvesen.

 • Mandag 20. november kl. 22.33

  Politiet ber om tips etter sakna

  Politiet står utan spor etter ein sakna 58-åring som sist blei sett i Askvoll, men dei held framleis på med etterforsking, skriv Haugesunds Avis. Mannen og båten «Fram» vart meldt sakna etter at han ikkje kom tilbake til Stord. – Det er framleis eit mysterium kor mannen har blitt av, seier Nils Blikra ved Stord lensmannskontor til avisa.

 • Mandag 20. november kl. 18.48

  Ope for trafikk på fv. 60

  Det er ope for trafikk på fv. 60 i Hornindal etter berging av eit vogntog. Vogntoget køyrde seg fast nokre kilometer aust for Hornindal.

 • Mandag 20. november kl. 14.41

  Dette blir motstanden i semifinalar

  Førde-damene møter 2.-divisjonslaget Kristiansand i to semifinalar i cupen i volleyball. Herrelaget møter Viking i sine kampar. Begge laga får heimekamp først.

 • Mandag 20. november kl. 13.09

  Gaularfjellet vinterstengd

  Fylkesveg 13 over Gaularfjellet er no vinterstengd, melder Statens vegvesen.

 • Mandag 20. november kl. 12.38

  Trafikkuhell på E39 i Nordfjord

  I enden av Breimsfjelltunnelen i Gloppen har to bilar vore involvert i eit trafikkuhell. Politiet melder at det skal vere ein person i kvar bil, men ingen av dei er skadde.

 • Mandag 20. november kl. 9.41

  Avtale med amerikansk selskap

  Nordic Mining har signert ein avtale med det amerikanske selskapet Barton Group om sal av mineralet granat frå Engebø. Avtalen inneber og vidare utvikling av prosjektet mot produksjon, og at Barton investerer i gruva. Barton er ein leiande produsent og distributør av granat til vassjettskjering, sandblåsing og slipeføremål.

 • Mandag 20. november kl. 8.12

  Storutbygging i Askvoll

  Askvollheimen i Askvoll skal byggast ut med 13 nye omsorgsbustader og stort aktivitetssenter. Det aller første som skal skje er ombygging av deler av den om lag 40 år gamle Askvollheimen, skriv Firda. Planane er kostnadsrekna til vel 70 millionar kroner.

 • Mandag 20. november kl. 7.47

  Vil leggje ned medieutdanning

  Fylkesdirektøren for utdanning går inn for å leggje ned medielinja ved Sogndal vidaregåande skule. Årsaka er låge søkjartal. Det skriv Sogn Avis. I staden vil direktøren samle elevane ved ei fylkesdekkande linje ved Hafstad vidaregåande skule i Førde.

 • Mandag 20. november kl. 7.20

  Stal brannapparat

  Politiet opplyser at eit brannslokningsapparat vart fjerna frå Filjefjelltunnelen på E16 natt til måndag. Dette førte til at naudetatane måtte rykke ut. Då dei kom fram synte det seg altså å vere snakk om eit tjuveri.

 • Søndag 19. november kl. 22.21

  Lastebil utfor vegen i Hornindal

  Politiet fekk like over klokka 22 søndag kveld melding om ein lastebil som hadde køyrd av vegen ved Seljesetkrysset i Hornindal. Lastebilen køyrde utfor vegen og stoppa på ei mark nedanfor vegkanten. Bilen skal ha lagt seg over på sida. Sjåføren, ein mann i 70-åra, vart ikkje skadd i uhellet. Lastebilen var lasta med fisk i kassar.

 • Søndag 19. november kl. 19.03

  Førde vart overkøyrde på heimebane

  Handballdamene frå Rælingen drog ifrå heilt frå starten av då dei gjesta Førdehuset i Førde søndag ettermiddag. Til pause leia Rælingen 16-7, og Førde klarte aldri å ta inn att forspranget. Kampen i 1. divisjon enda 30–19 i favør Rælingen.

 • Søndag 19. november kl. 18.04

  Førde-damene klare for semifinale

  Damelaget til Førde Volleyball er klare for semifinale i NM-cupen. Førde VBK vann første kamp mot Randaberg 3-0, og følgde opp med ny siger borte i ettermiddag.

 • Søndag 19. november kl. 17.12

  Skal du ta ferje i morgon tidleg?

  Ferja som går frå Lavik til Oppedal måndag morgon klokka 09.50 blir køyrt med redusert kapasitet. Dette skjer fordi ein tyngre køyretøy med farleg last skal over fjorden, det melder Norled.