Nyheter - Buskerud, Telemark & Vestfold:

 • Fredag 15. februar kl. 18.33

  Se NRK Østafjells

 • Fredag 15. februar kl. 17.47

  Har signert taushetserklæring

  Vibeke-Emilie Abrahamsen, som er midlertidig ekskludert fra Frp etter å ha mottatt lekkasjer fra Helge-Andre Njåstad, har skrevet under taushetserklæringen hun først nektet å skrive under på. Det bekrefter hun overfor NRK fredag kveld.

 • Fredag 15. februar kl. 17.42

  Sju fikk bot på Ulefoss

 • Fredag 15. februar kl. 15.46

  Positivt årsregnskap

  Det foreløpige årsregnskapet for Telemark fylkeskommune viser et mindre forbruk enn forventa på 71 millioner kroner. Rundt 42 millioner kroner kommer tilbake til avdelingene i 2019, mens de resterende 29 millionene nå kan fordeles i fylket.

 • Fredag 15. februar kl. 15.43

  Observerte våpen

  I forbindelse med aksjonen i Porsgrunn er det meldt at det ble observert et våpen. Politiet ønsker å komme i kontakt med mannen som truet, og få klarhet i det som har skjedd.

 • Fredag 15. februar kl. 15.32

  Politiaksjon etter trusler

  Politiet fikk melding om at en person var utsatt for trusler i Porsgrunn fredag formiddag. Personen som ble truet skal ikke ha blitt fysisk skadet. Politiet har søkt etter personen som kom med truslene hele ettermiddagen. De to skal ifølge politiet ha en relasjon.

 • Fredag 15. februar kl. 14.45

  Fant mus i sykehuskantina

  Kantina ved sykehuset i Porsgrunn er stengt fordi det ble funnet mus på kjøkkenet. – Vi stengte kjøkken og kantine umiddelbart, sier seksjonsleder Anne Lise Hegna. Et skadedyrfirma hjelper sykehuset med å bli kvitt problemet. De håper at kantina og kjøkkenet kan åpnes igjen mandag.

 • Fredag 15. februar kl. 14.03

  Urædd og Pors kvinnelag slås sammen

  Urædd og Pors vil slå sammen kvinnelaga sine i fotball allerede denne sesongen. Klubbane har jobba med dette de siste ukene, og har nå fått grønt lys fra styret i begge klubbene, skriver TA.

 • Fredag 15. februar kl. 13.40

  Arntzen inn på Frp Bambles liste

  Monica Arntzen kommer til å bli foreslått som tredjekandidat på Bamble Frps liste på kveldens nominasjonsmøte. Opprinnelig var Vibeke-Emilie Abrahamsen nominert til plassen, men hun er ikke valgbar nå som hun er ekskludert fra partiet.

 • Fredag 15. februar kl. 13.17

  Færre snødager framover

  Vintersportsstedene i Telemark må ruste seg for 40–50 færre snødager i året. Det viser en fersk analyse Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeida for Varden. Mange eiere er allerede i gang med å investere tungt i snøproduksjonsanlegg.

 • Fredag 15. februar kl. 13.13

  Bedre barnehagebemanning

  Barnehagene i Telemark har fått bedre bemanningstetthet det siste året. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er nå i gjennomsnitt 5,8 barn per voksen i barnehagene i fylket. Til sammenligning var det 6 barn per voksen i fjor.

 • Fredag 15. februar kl. 12.07

  Utset tunnelarbeid i eitt år

  Statens vegvesen utset den planlagde rehabiliteringa av Haukelitunnelane i eit år. Statens vegvesen skulle etter planen starte rehabiliteringa av Vågslidtunnelen, Haukelitunnelen og Svandalsflona skredoverbygg i juni 2019. Årsaka til utsettinga er at løyvingane til prosjektet blei stoppa i 2019 og utsett med eitt år.

 • Fredag 15. februar kl. 10.57

  Ny verdsarvkoordinator på Rjukan

  Juliana Strogan er tilsett som ny verdsarvkoordinator for Rjukan-Notodden Industriarv. Strogan har spesialkompetanse på verdsarvstader frå UNESCO, og er i dag ved industriarbeidarmuseet på Rjukan. Ho overtar stillinga 1. juni.

 • Fredag 15. februar kl. 9.55

  Vil bygge ny ambulansestasjon

  Sjukehuset Telemark vil bygge ein ny felles ambulansestasjon for Skien og Porsgrunn mellom Pors stadion og Menstadbrua. I den nye ambulanseplanen er det lagt opp til at den nye stasjonen skal stå ferdig i 2022, seier sjef for ambulansetenesta i Telemark, Knut Inge Skoland til Porsgrunns Dagblad.

 • Fredag 15. februar kl. 9.53

  Skjerpar reglane for innsamling

  Hovudutval for oppvekst i Skien skjerpar inn på reglane for å samle inn pengar til kostbare skuleturar og skulane får heller ikkje vere med å legge til rette for skoleball. Marjan Farahmand i Høgre har reagert på innsamlingar på 50.000 til 100.000 kroner, og at det er foreldre som må samle inn fem til ti tusen kroner for at elevane skal dra på klassetur, skriv Varden.

 • Fredag 15. februar kl. 9.51

  Politiet får kritikk i saknasak

  Politiet får kritikk for ikkje å ha sett inn nok ressursar i leiteaksjonen etter Tommy-Andre Lofthaug i fjor. Venn av avdøde, Henriette Thoresen, meiner politiet forskjellsbehandlar folk i sakna-saker. Lofthaug blei funnet død i eit skogsområde på Kurdøla 3. januar i år, 20 dagar etter at han sist blei sett i live.

 • Fredag 15. februar kl. 6.39

  Krev digitale læremiddel på nynorsk

  Vest-Telemarkrådet krev at Kunnskapsdepartementet syter for at læremiddelprodusentane følgjer lova og såleis sikrar nynorskelevane sine rettar. Bakgrunnen er at stadig fleire digitale læremiddel blir tatt i bruk i grunnskulen, men at desse stort sett kjem på bokmål. Opplæringslova seier at alle læremiddel skal kome i både nynorsk- og bokmålsversjonar, skriv Vest-Telemark Blad.

 • Fredag 15. februar kl. 6.38

  Avviser å ha overkøyrt Porsgrunn

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland frå Høgre avviser at departementet har overkøyrt Porsgrunn i saka om eit mogleg deponi for farleg avfall i Brevik. Mæland svara i Stortinget på eit spørsmål frå Dag Terje Andersen frå Arbeidarpartiet, som er leiar i kontroll og konstitusjonskomiteen.

 • Fredag 15. februar kl. 6.36

  Innbrot i utestad i Skien

  Politiet har i natt arrestert ein mann for innbrot på ein utestad i Skien sentrum. Det er ikkje kjent kva som er blitt stole frå staden, og politiet opprettar sak.

 • Fredag 15. februar kl. 5.27

  4.-plass i Junior-VM

  Kristian Lauvik Gjelstad frå Kviteseid blei nummer fire i junior-VM i Telemark i Slovenia torsdag. I eit renn i verdscupen i Sveits blei Amund Moster Haugen frå Tinn nummer sju.

 • Torsdag 14. februar kl. 21.12

  Ventetid på pass

  Flere steder på Østlandet er det opptil fire måneders ventetid for å få nytt pass. Ifølge Torill Sorte, leder for forvaltning i Sørøst politidistrikt, skyldes dette en ombygging av passkontorene.

 • Torsdag 14. februar kl. 18.40

  Aksjon avsluttet

  Et vitne har opplyst at en mann skal ha gått over hele isen, og opp på andre siden av Meierelva i Skien. Det er ikke gjort funn som indikerer at noen har gått gjennom isen, og aksjonen avsluttes, opplyser politiet.

 • Torsdag 14. februar kl. 18.33

  Søker etter person

  Politiet fikk inn flere meldinger om en person ute på isen, og vedkommende skal også ha ropt. Redningshelikopteret flyr nå over stedet for å se om noen kan ha gått gjennom isen.

 • Torsdag 14. februar kl. 17.50

  Redningsaksjon

  Dykkere og redningshelikopter er på vei til Meierelva i Skien der en person kan ha gått gjennom isen. En uavklart situasjon, opplyser politiet på Twitter.

 • Torsdag 14. februar kl. 17.37

  Mulig person på isen

  Nødetatene har rykket ut til en uavklart situasjon ved Skottfossvegen i Skien, der en person muligens befinner seg ute på isen.

 • Torsdag 14. februar kl. 16.53

  Arbeid på E134 utsatt

  Statens vegvesen skulle i juni i år ha startet rehabiliteringen av Vågslidtunellen, Haukelitunellen og Svandalsflona skredoverbygg på E134. Nå er hele prosjektet utsatt et år, etter at bevilgningene til prosjektet ble stoppet i 2019.

 • Torsdag 14. februar kl. 16.39

  Mener hun er uriktig fremstilt

  Vibeke-Emilie Abrahamsen fra Bamble Frp, sier til NRK at hun ikke kjenner seg igjen i framstillingen som blir gitt av henne. Hun sier hun kan dokumentere flere forsøk på å få møte med det sentrale organisasjonsutvalget, men at de har trukket seg.

 • Torsdag 14. februar kl. 13.13

  Røyk kom fra fyring i peis

  Røykutviklingen i Kongerødveien skyldes tilbakeslag av røyk i pipa under fyring i peisen. Ingen personer er skadet.

 • Torsdag 14. februar kl. 12.08

  Røykutvikling i Skien

  Det er meldt om røykutvikling fra en leilighet i Kongerødveien. Nødetatene er på stedet. De fant at røyken skyldes tilbakeslag av røyk i pipa under fyring i peis. Røyken har ikke ført til skader i leiligheten.

 • Torsdag 14. februar kl. 12.00

  Talet på uføre aukar i Telemark

  Det var 14.308 personar som tok ut uføretrygd frå NAV i Telemark ved utgangen av 2018. Det utgjer 13,3 prosent av dei mellom 18 og 67 år som bur i fylket, og er ein auke på 465 personar i forhold til same periode i fjor. Høgast andel er det i Kragerø, og Hjartdal og Notodden med over 15 prosent. Mens Vinje er lågast med 8,8 prosent.

 • Torsdag 14. februar kl. 9.20

  Trommedalsvegen er stengt

  Fylkesvei 51 Trommedalsvegen i Skien er stengt på grunn av reparasjon etter en vannlekkasje. Lokal omkjøring er skilta.

 • Torsdag 14. februar kl. 8.30

  Bedt om å signere erklæring

  Fylkesleiar i Vestfold og Telemark Frp, Frode Hestnes, seier Vibeke-Emilie Abrahamsen framleis ville vore medlem av partiet dersom ho hadde signert ei erklæring om å teie om dokument Helge André Njåstad har lekka i ei varslarsak. Abrahamsen er mellombels ekskludert som leiar og medlem av Bamble Frp.

 • Torsdag 14. februar kl. 6.43

  Vil bruke straffedømt tolk

  Leiar i justiskomiteen på Stortinget Lene Vågslid seier at det uakseptabelt at retten brukar ein tolk som ikkje har plettfri vandel. Frostating lagmannsrett vil i dag bruke ein straffedømt tolk til å tolke i ei rettssak. Tolken er nekta i fleire rettsinstansar.

 • Torsdag 14. februar kl. 6.23

  – Bør vurdere habilitet

  Fleire politikarar NRK har snakka med meiner nå at Fellesnemnda for Vestfold og Telemark bør behandle habiliteten til fylkesordføraren i Telemark. Bakgrunnen er moglege rollekonfliktar sidan fylkesordførar Sven Tore Løkslid og Skiens-ordførar, Hedda Foss Five, er sambuarar.

 • Onsdag 13. februar kl. 19.36

  Brann i Bjørkedalvegen

  Brannvesenet i Porsgrunn har rykket ut på melding om brann i en lysstolpe langs Bjørkedalvegen.

 • Onsdag 13. februar kl. 19.26

  Leder av Bamble Frp kastet ut

  Leder av Bamble Frp, Vibeke-Emilie Abrahamsen, er ekskludert fra partiet, skriver PD. Abrahamsen er den til nå ukjente mottakeren av dokumenter Helge André Njåstad lekket i varslersaken i januar. Leder av Frp Vestfold og Telemark, Frode Hestnes, sier bakgrunnen er en manglende signatur fra Abrahamsen på en taushetserklæring.

 • Onsdag 13. februar kl. 16.44

  Kollisjon i parkeringshus

  Politi og ambulanse har rykket ut til parkeringshuset på Herkules, der to biler har kollidert. Det var til sammen fem personer i bilene, og det er meldt om personskade.

 • Onsdag 13. februar kl. 16.40

  Ansatte permittert etter brann

  40 ansatte permitteres etter de to brannene som oppsto i tremassefabrikken på Vafoss i Kragerø i går. Fabrikken har foreløpig driftsstans, og det er usikkert når produksjonen kan starte opp igjen.

 • Onsdag 13. februar kl. 15.22

  Felland på topp

  Jarand Felland er nominert som Tokke Senterpartis ordførerkandidat til kommunvalget 2019. Andreplassen på lista gikk til Laila Karlsen Taraldlien. Felland er sittende ordfører i kommunen.

 • Onsdag 13. februar kl. 13.42

  Havbruk i Stølefjorden forkastet

  Det blir ikke havbruk i Stølefjorden i Kragerø. Det er klart etter at kommunestyret vedtok ny kommuneplan i går, skriver Kragerø Blad Vestmar. Kommunestyret var også enige om å ta boligprosjektet i Sannidal ut av kommuneplanen.