Nyheter - Nordland:

 • Torsdag 23. mars kl. 19.35

  Brann i eit bustadhus i Meløy

  Naudetatane har rykka ut til ein brann i eit bustadhus i Meløy kommune. Det skriv politiet på Twitter. Brannen vart sløkte av bebuarane før naudetatane kom til staden. Brannen førte til små skadar på huset, og politiet har starta etterforsking. Bebuarane vart sjekka av ambulanse på staden, og hadde ikkje behov for legehjelp.

 • Torsdag 23. mars kl. 18.36

  Tre av fire har tillit til politiet

  72 prosent av innbyggerne har høy eller svært høy tillit til politiet, ifølge Innbyggerundersøkelsen for 2022. Tilliten varierer noe fra politidistrikt til politidistrikt, men det overordnede hovedbildet er det samme: de fleste har høy tillit til politiet. I Nordland har innbyggerne 71 prosent tillit til politiet, og kommer mellom Trøndelag som har størst tillit og Finnmark som har minst. I undersøkelsen står det også at synlig politi i gatene oppfattes som viktig for folk. Men 14 prosent av innbyggerne i Nordland mener de ser politiet sjelden og er misfornøyd med det. Likevel er andelen av de som føler seg trygge når de ferdes ute alene på kveldstid størst i Nordland. Det gjelder også for øvrig politidistriktene Finnmark, Troms og Møre og Romsdal.

 • Torsdag 23. mars kl. 18.36

  Syv av ti har tillit til politiet i Nordland

  72 prosent av innbyggerne har høy eller svært høy tillit til politiet, ifølge Innbyggerundersøkelsen for 2022. Tilliten varierer noe fra politidistrikt til politidistrikt, men det overordnede hovedbildet er det samme: de fleste har høy tillit til politiet. I Nordland har innbyggerne 71 prosent tillit til politiet, og kommer mellom Trøndelag som har størst tillit og Finnmark som har minst. I undersøkelsen kommer det også fram at en liten andel oppgir at deres tillit har gått litt ned. Den negative utviklingen finner de i alle politidistriktene. – Det er kanskje ikke så overraskende etter et krevende år for norsk politi, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NTB. – Tillit er en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt, og ikke noe vi kan ta for gitt, men må jobbe for hver dag. Å finne én hovedårsak til at vi ser en nedgang er vanskelig, fordi svarene er sammensatt, sier politidirektøren videre. I undersøkelsen oppgir 60 prosent mer enn én grunn til at de har fått lavere tillit. Tre kategorier peker seg ut: Hvordan innbyggerne oppfatter politiets kapasitet og håndtering, enkeltsaker som har fått mye oppmerksomhet og en generell oppfatning av politiet. I undersøkelsen står det også at synlig politi i gatene oppfattes som viktig for folk. Men 14 prosent av innbyggerne i Nordland mener de ser politiet sjelden og er misfornøyd med det. Likevel er andelen av de som føler seg trygge når de ferdes ute alene på kveldstid nest størst i Nordland, og ligg på 82 prosent. Det er bare Finnmark som føler seg mer trygg, og ligg på hele 84 prosent.

 • Torsdag 23. mars kl. 17.39

  Etterforsker fremdeles voldtektssak fra i fjor

  Nesten fem måneder senere etterforsker fremdeles politiet en grov voldtektsanmeldelse fra Vesterålen. – Saken er fortsatt under etterforskning, og det gjenstår flere avhør før etterforskningen kan avsluttes, sier politiadvokat Elaine Pettersen Skagtun. Fire menn er siktet for grov voldtekt av en kvinne i 20-årene mellom klokken 2 og 3 natt til søndag 30. oktober 2022. Kvinnen anmeldte saken senere samme dag. Politiet har tidligere opplyst at det ikke er noen relasjon mellom kvinnen og de siktede mennene. Tre av mennene satt varetektsfengslet frem til 23. november, mens den fjerde ble løslatt tidligere.

 • Torsdag 23. mars kl. 16.58

  Ordfører har mistet troen på datasenter

  Ordfører Gisle Erik Hansen (Sp) i Sørfold mener det er temmelig usannsynlig at det blir bygd et datasenter ved Kobbvatnet etter dagens kommunestyremøte. Det sier han i en kommentar til NRK. Han har i mange år sittet i styret i Nord-Salten Kraft, og har jobbet med å få kraftkrevende industri til området kommunen. Til og med ordførerens eget parti var delt og havnet i mindretall da Sørfold kommunestyre skulle behandle planinitiativet om detaljregulering av et datalagringssenter ved Kobbvatn. Sørfold Ap fikk flertall for sitt forslag om at kommunen selv skal foreta reguleringsarbeidet i området. Et datasenter ved Kobbvatnet kan gi kommunen vel 20 arbeidsplasser. Det var stor skepsis mot datasenteret blant lokalpolitikerne i dag. – Det er store diskusjoner om hva et datalagringssenter brukes til. Datasenter tar stor kraft, og hva får man igjen? Det er flere eksempler der det brukes til å lage kryptovaluta, sa Tor Ankjell (Ap), ifølge Saltenposten.

 • Torsdag 23. mars kl. 16.12

  Asko Nord om E10: – Vi opplever vegen som dårlig heldt ved like

  Asko Nord har mange bilar langs vegane i Nord-Noreg. No har bedrifta sett seg lei av det dei karakteriserer som dårleg vedlikehald på E10. Det skriv Lofotposten. Selskapet har no skrive eit brev til Statens vegvesen der dei tek opp problemet. – Vi opplever E10 langs Lofast og heile vegen til Leknes som dårleg heldt ved like. Sjåførane melder om at det blir starta for seint opp med brøyting, står det i brevet som transportleiar i Asko Nord AS, Christian Jakobsen har skrive under på. Asko Nord leverer varer til kundar innanfor daglegvare- og serveringsbransjen. Jacobsen fortel vidare i brevet at bedrifta sjølv har gjennomført målingar som kan dokumenterast med bilete viss det er ønskjeleg, skriv avisa. – I dag, 10.03.2023, var vi ute og målte snø mengda på Lofast kl. 06:00 til 25 cm. På andre stadar observerte vi meir, men dei andre plassane er det ikkje eksakt måling på. Det er ikkje ein slik standard vi skal på ein Europavei?, spør han. John Roger Sørvang i Statens vegvesen stadfestar at dei har fått brevet. – Vi har førebels ikkje svart på brevet. Vi må undersøkje litt rundt dette. I samband med dette har Vegvesenet bede entreprenøren om ei forklaring om korleis forholda var på dette tidspunktet og om dei kjenner seg igjen i skildringa, seier Sørvang til Lofotposten. – Omgåande så høyrest 25 cm som veldig mykje ut. Men vi skal svare Asko Nord AS når vi har fått svar frå entreprenøren.

 • Torsdag 23. mars kl. 16.12

  Asko Nord om E10: – Aldri hatt så dårleg vegvedlikehald

  Asko Nord har mange bilar langs vegane i Nord-Noreg. No har bedrifta sett seg lei av det dei karakteriserer som dårleg vedlikehald på E10. Det skriv Lofotposten. Selskapet har no skrive eit brev til Statens vegvesen der dei tek opp problemet. – Vi opplever E10 langs Lofast og heile vegen til Leknes som dårleg heldt ved like. Sjåførane melder om at det blir starta for seint opp med brøyting, står det i brevet som transportleiar i Asko Nord AS Christian Jakobsen har skrive under på. Asko Nord leverer varer til kundar innanfor daglegvare- og serveringsbransjen. Jacobsen fortel vidare i brevet at bedrifta sjølv har gjennomført målingar som kan dokumenterast med bilete viss det er ønskjeleg, skriv avisa. – I dag, 10.03.2023, var vi ute og målte snø mengda på Lofast kl. 06:00 til 25 cm. På andre stadar observerte vi meir, men dei andre plassane er det ikkje eksakt måling på. Det er ikkje ein slik standard vi skal på ein Europavei?, spør han. John Roger Sørvang i Statens vegvesen stadfestar at dei har fått brevet. – Vi har førebels ikkje svart på brevet. Vi må undersøkje litt rundt dette. I samband med dette har Vegvesenet bede entreprenøren om ei forklaring om korleis forholda var på dette tidspunktet og om dei kjenner seg igjen i skildringa, seier Sørvang til Lofotposten. – Omgåande så høyrest 25 cm som veldig mykje ut. Men vi skal svare Asko Nord AS når vi har fått svar frå entreprenøren.

 • Torsdag 23. mars kl. 14.01

  Sender datasenter-saken i Hadsel tilbake til Statsforvalteren

  Et ekstraordinært formannskap i Hadsel kommune behandlet i dag en sak om datasenteret som holder til på Myran utenfor Stokmarknes. Lokalpolitikerne har i lengre tid ønsket etableringen bort fra kommunen. Årsaken er at de mener datasenteret bruker for mye strøm i forhold til verdien det skaper for lokalsamfunnet. I tillegg har det vært problematikk knyttet til støy fra anlegget. I januar vedtok lokalpolitikerne at datasenteret var i strid med reguleringsplanen for området, men etter at tiltakshavet klaget til Statsforvalteren, ble vedtaket erklært ulovlig. Da formannskapet behandlet saken i dag, opprettholdt de vedtaket som i praksis betyr nei til datasenteret i kommunen. Vedtaket var enstemmig. Nå sender de saken tilbake til Statforvalteren for en ny vurdering.

 • Torsdag 23. mars kl. 14.01

  Reverserte ulovlig vedtak om datasenter i Hadsel

  Formannskapet i Hadsel kommune behandlet i dag en sak om datasenteret som holder til på Myran utenfor Stokmarknes. Lokalpolitikerne har i lengre tid ønsket etableringen bort fra kommunen. Årsaken er at de mener datasenteret bruker for mye strøm i forhold til verdien det skaper for lokalsamfunnet. I tillegg har det vært problematikk knyttet til støy fra anlegget. I januar vedtok lokalpolitikerne at datasenteret var i strid med reguleringsplanen for området, men etter at tiltakshavet klaget til Statsforvalteren, ble vedtaket erklært ulovlig. Torsdag har formannskapet i Hadsel behandlet vedtaket fra Statsforvalteren. Et enstemmig formannskap gikk inn for å trekke tilbake sitt tidligere vedtak. Dermed har datasenteret tillatelse til å drive midlertidig i to år. Saksbehandlingen har derimot pågått i over ett år, og derfor mener administrasjonen at det haster med å få avgjort saken.

 • Torsdag 23. mars kl. 13.40

  Startskudd for tarmscreening i nord

  Fra i dag får de første 55- og 56-åringene i Nordland tilbud om å delta i det nye nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft. De som fylte 55 år i 2022 får brev først. Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene. Hvert år får omtrent 4500 nordmenn tarmkreft, og rundt 1600 dør årlig av sykdommen. Overlevelse av tarmkreft henger tett sammen med hvor tidlig sykdommen oppdages. Tall fra Kreftregisteret viser at dersom tarmkreft oppdages tidig overlever mer enn 95 prosent. Oppdages sykdommen senere når den har spredd seg er overlevelsen betydelig lavere. – Med dette screeningprogrammet er målet å oppdage tarmkreft tidlig. På den måten kan flere overleve sykdommen og behovet for omfattende behandling blir mindre, sier leder for Tarmscreeningseksjonen i Kreftregisteret, Kristin Ranheim Randel. Alle som er med i programmet får tilsendt et prøvesett i posten, og testen tas hjemme før den sendes til analyse. Programmet vil i løpet av 2023 bli et nasjonalt tilbud til alle 55-åringer og er det første nasjonale kreftscreeningprogrammet for både menn og kvinner.

 • Torsdag 23. mars kl. 10.25

  Utsolgt for sesongkort på Aspmyra: – Tallene er historiske

  Torsdag morgen måtte FK Bodø/Glimt se seg nødt til å stenge sesongkortsalget for sesongen 2023 grunnet sprengt kapasitet. Det er første gang klubben står i en slik situasjon. Det skriver Bodø/Glimt på egne nettsider. – Tallene er historiske, legger de til. Det er solgt totalt 4600 sesongkort for den kommende sesongen. – Sesongkortinnehavere har forkjøpsrett på en potensiell cupfinale og eventuelle Europa-cupkamper på Aspmyra. Dersom vi skulle gå langt i UEFA-turneringene vil bortelag og media ha rettigheter på en stor andel av billettene til kampene våre, sier Beathe Falch i arrangementsavdelingen. Glimt stenger altså sesongkortsalget for å beskytte forkjøpsretten til de som allerede har kjøpt sesongkort. Aspmyra stadion har en offisiell tilskuerkapasitet på 8 270 seter.

 • Torsdag 23. mars kl. 8.14

  Snøskredfare i Nordland

  I Salten og på Helgeland melder varsom.no om oransje farevarsel for snøskred. I Lofoten, Vesterålen og Ofoten meldes det om gult farevarsel. Skredproblemet skyldes fokksnø, altså snø som vinden har lagt fra seg i leområder. Unngå områder med fersk fokksnø. Kraftig vind først på dagen gjør at skred kan løsne av seg selv, står det på siden.

 • Torsdag 23. mars kl. 5.00

  Overskuddet nesten halvert i fjor

  Helgeland Kraft tjente 121 millioner i 2022, mot 208 millioner året før. I en pressemelding tallfester ikke ledelsen hvor mye selskapet har tapt på såkalt «finansiell sikring» i fjor, men nevner denne faktoren på linje med lave spotpriser på kraft i deler av fjoråret. I en pressemelding står det at det totale finansielle årsresultatet er svakere enn tidligere år etter konserndannelsen. Men at i tider med sterkt varierende kraftpriser er det en fordel for Helgeland Kraft å ha tre ulike forretningsområder. – Vi er godt rigget for fremtiden og gjennom samarbeid med våre eiere, kunder og partnere skal vi fortsette å være en aktiv verdiskaper på Helgeland, sier konsernsjef Eivind Mikalsen i meldingen. Styret foreslår at det deles ut et utbytte til eierkommunene på 33,9 millioner kroner for 2022. Styret legger årsregnskapet fram for beslutning i ordinær generalforsamling den 27. april.

 • Onsdag 22. mars kl. 20.08

  Stenger E6 i natt

  E6 i Jamtlia i Rana kommune blir stengt i natt fra midantt til klokka 03. Årsaken er bilberging, opplyser Vegtrafikksentralen.

 • Onsdag 22. mars kl. 19.41

  Truer med å stenge svømmebasseng hvis folk ikke dusjer

  Etter flere klager fra vaktmesterkorpset i Beiarn kommune har det blitt enighet om at bassenget i bygda kan bli stengt på kort varsel, skriver Saltenposten. Årsaken er at badegjester ikke dusjer før de bruker bassenget. – Det legger seg veldig mye hår og støv i bassenget når dette ikke blir gjort, står det i etbrev vaktmesterne har send til kommunen.

 • Onsdag 22. mars kl. 16.17

  Vil bygge utviklingsarena for Forsvaret

  Fylkesrådet bevilger over 3,4 millioner kroner til Arena Nord Utvikling for å etablere en industriell utviklingsarena for Forsvaret på Elvegårdsmoen i Narvik kommune. Det skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding. – Hvis Arena Nord Utvikling lykkes i arbeidet vil vi få etablert en ny type industri i nord, og potensialet for internasjonale leveranser er stort, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide. Eide mener satsingen treffer godt tidsmessig. – Den nye trusselsituasjonen i Europa etter Russlands angrepskrig mot Ukraina, gjør at Forsvaret ser på løsninger og muligheter for å utvikle et innovasjonssenter i Nord-Norge. Slik kan Forsvaret raskere nyttiggjøre seg ny teknologi og styrke sikkerhet og beredskap i nord.

 • Onsdag 22. mars kl. 11.10

  Elbiler kjørte mer enn bensinbiler

  Norske kjøretøy tilbakela i alt 45,4 milliarder kilometer på veiene i fjor. Tall fra SSB viser at elbiler nå for første gang kjører mer enn bensindrevne biler. Selv om elbiler nå kjører mer enn bensinbiler, kjøres fortsatt dieseldrevne personbiler mer enn bensin- og elbiler sammenlagt, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Den samlede kjøringen med diesel- og bensindrevne personbiler falt med henholdsvis 8,5 og 10,3 prosent fra 2021 til 2022. Dieseldrevne biler sto likevel for over 40 prosent av den samlede kjøringen med norske personbiler i fjor, mens elbiler for første gang passerte bensindrevne personbiler i antall kilometer.

 • Onsdag 22. mars kl. 10.03

  Kan beite som vanlig på Herøy

  Sau og storfe kan beite som vanlig på Herøy i kommende beitesesong. Det skriver Mattilsynet i ei pressemelding. Våren 2022 døde over hundre reinsdyr på Herøy i Nordland, av det som senere viste seg å være kobberforgiftning. Basert på en risikovurdering gjort av Veterinærinstituttet samme vår anbefalte Mattilsynet alle bønder i området om å holde dyrene sine på innmark inntil kilden til forgiftningen var funnet. Mattilsynet har kartlagt kobbernivået hos sau og storfe som beitet på Herøy sommeren 2022. I høst tok Mattilsynet ut prøver av 33 sauer og 10 storfe som hadde beitet på Herøy. Prøvene ble tatt ut på slakteriet i forbindelse med slakt av dyrene, og nyrer og lever ble analysert for kobber. Prøveresultatene viste ingen tegn til kobberforgiftning. I tillegg ble det tatt ut miljøprøver i området gjennom sommeren og høsten som heller ikke ga utslag for forhøyede kobberverdier. På bakgrunn av dette, og at vi fortsatt står uten en sikker kilde til kobberinntaket hos reinen vinter/vår 2022, vurderer Veterinærinstituttet at det ikke medfører spesiell risiko at sau og storfe beiter på øya i år. – Basert på prøveresultatene, og det faktum at det ikke ble rapportert om uvanlig sykdom eller død på sau eller storfe på beite på Herøy i fjor sommer, slutter vi oss til Veterinærinstituttets anbefaling om å la sau og storfe beite fritt på Herøy i beitesesongen som kommer, sier Hege Osen, avdelingssjef for Mattilsynets avdeling Helgeland. Statsforvalteren og politiet arbeider fortsatt med å finne kilden til kobberet som forårsaket reindøden i området. Nylig fikk de øremerket midler til å analysere en del miljøprøver fra området. Resultatene forventes ikke å bli ferdige før beitesesongen starter. Veterinærinstituttet vurderer det slik at beiteråd for rein må avvente til det foreligger nye resultater fra miljøprøver fra området. – Det er fremdeles føre-var-prinsippet og hensynet til dyrevelferden som gjelder når vi ikke anbefaler rein å beite på øya. Vi har formidlet rådet til reineierne, og vil be Veterinærinstituttet om en ny vurdering når flere miljøprøver er analysert, avslutter Osen.

 • Onsdag 22. mars kl. 7.46

  Nav tror på økt ledighet

  I år er i gjennomsnitt 53.000 personer helt arbeidsledige, men det vil stige til 61.000 neste år, anslår Nav. Ledigheten går opp fra 1,8 til 2,1 prosent. Høy prisvekst, økte renter og svakere etterspørsel etter norske varer gjør at Nav venter at ledigheten vil stige litt i år og neste år, melder NTB. – At kostnadene øker er og vil fortsatt være merkbart for både bedrifter og folk flest. Vi venter derfor at etterspørselen etter arbeidskraft vil gå noe ned, og at ledigheten vil fortsette å øke noe, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte om Navs arbeidsmarkedsprognose. Fjoråret var preget av rekordhøy etterspørsel og stor mangel på arbeidskraft. Ledigheten falt til det laveste nivået siden finanskrisen, men for noen måneder siden begynte det å øke svakt igjen. Holte understreker at nivået fortsatt vil ligge lavt. – Vi forventer altså at den norske økonomien og arbeidsmarkedet vil komme seg greit gjennom møtet med høy inflasjon og økte renter, sier Holte.

 • Onsdag 22. mars kl. 7.01

  Industriordførere forventer raske og konkrete grep fra regjeringen

  Næringsminister Jan Christian Vestre møtte tidligere i mars ordførerne fra Rana, Arendal og Tysvær, som alle har planlagte etableringer av batteriindustri. Her fikk ministeren overlevert en rapport fra Menon Economics, som har sammenlignet støtten til batteriindustrien i Norge med nivået i USA, EU og Kina. FREYR Battery er i gang med å bygge fabrikker med mål om 1500 ansatte i Rana kommune, men har kunngjort at de vil trappe ned aktiviteten til fordel for USA etter Biden-administrasjonen gigaskattepakke Inflation Reduction Act. – Battericelleproduksjon i Arendal, Rana og Tysvær alene har mulighet til å kunne sysselsette 6000–7000 personer innen 2030. Dette vil kunne gi gode skatteinntekter til staten, og bidra til å finansiere vår felles velferd, men da haster det å få på plass et norsk svar når det gjelder rammebetingelser for batteriindustrien i Norge, sier Geir Waage (Ap), ordfører i Rana kommune i en felles pressemelding fra de tre ordførerne. Bakgrunnen for rapporten er den amerikanske skattelovpakken «Inflation Reduction Act» (IRA) som tredde i kraft 1. januar i år. Den nye skattelovpakken inneholder i underkant av 4000 milliarder kroner i subsidier for å tiltrekke nye grønne industrietableringer til USA. Rapporten fra Menon Economics viser at det i dag er et stort gap mellom støtten selskaper kan få i Norge og det de kan få i utlandet. For hver krone en bedrift investerer i en batterifabrikk i USA vil de få opptil to kroner i nåverdi av støtte igjennom produksjonsstøtte per investert krone, mens i Norge har de så langt fått ett øre i støtte. På andre siden av svenskegrensen har svensk batteriindustri fått 48 øre i støtte for hver krone som er investert. Det betyr at det også er betydelige forskjeller internt i EØS-området. EU åpnet tidligere denne uken for at medlemslandene kunne øke statsstøtten ytterligere til batteriindustrietableringer i deres hjemland. I Norge venter flere industriaktører på tilsvaret fra regjeringen. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil «legge til rette for storskala battericelleproduksjon i Norge, gjennom å sikre næringen rammebetingelser som i større grad er konkurransedyktige internasjonalt.» – Når vi som batterikommuner har tatt initiativet til denne rapporten er det fordi vi ønsker å gi innspill til regjeringens arbeid med rammebetingelser for etablering av batteriindustri i Norge. Vi opplever at regjeringen jobber aktivt med problemstillingen sammen med europeiske myndigheter, sier Robert Nordli (Ap), ordfører i Arendal kommune hvor Morrow planlegger en batterifabrikk med 2500 ansatte. Nordli mener funnene i rapporten viser hvor ettertraktet denne industrien er for USA. – Norsk industri har behov for konkurransedyktige rammevilkår sammenlignet med industrien i utlandet. De konkurrerer i et verdensmesterskap og da kan ikke bedrifter på andre siden av grensen få 50 ganger mer statsstøtte enn i Norge, sier Sigmund Lier (Ap), ordfører i Tysvær kommune hvor selskapet Beyonder planlegger en storskala battericellefabrikk i Haugaland Næringspark.

 • Onsdag 22. mars kl. 5.28

  Hyttebrann i Bogen

  Politiet melder om brann i ei hytte i Bogen i Ofoten. Den er overtent. Brannvesenet har startet slokking. Personen som var inne i hytta da brannen startet, blir ivaretatt av ambulansepersonell.

 • Tirsdag 21. mars kl. 20.27

  Njordr AS utsetter vindkraftplaner på Sjonfjellet

  Njordr AS utsetter vindkraftplaner på Sjonfjellet i påvente av lovendringer, melder Rana Blad. Det er i en pressemelding Njordr AS melder at de nå velger å utsette de tidligere omtalte vindkraftplanene på Sjonfjellet. Dette som en følge av selskapet vil vente på Stortinget, som jobber med å vedta endringer i energiloven og plan- og bygningsloven. Disse endringene er ventet å styrke kommunenes rolle i konsesjonsprosesser, heter det i pressemeldingen. – Vi vil vente på lovendringene og jobbe tett med kommunen og reindriftsnæringen for å sikre at vindparken på Sjonfjellet blir et best mulig prosjekt for hele lokalsamfunnet, sier daglig leder i Njordr, John Masvik, og fortsetter: – Vi er overbevist om at et styrket samarbeid med kommunen, lokalsamfunnet og reindriftsnæringen vil føre til bedre løsninger for alle parter, slik at vi kan bygge ut fornybar energi, som Nord-Norge trenger.

 • Tirsdag 21. mars kl. 19.43

  Ytterligere én person pågrepet etter aksjon mot fiskerinæringen

  Politiet har pågrepet tre personer og ransaket fiskemottak, fartøyer og flere selskaper i en omfattende aksjon i Tromsø tirsdag. To personer i Tromsø og en person i Møre og Romsdal er pågrepet etter aksjonen tirsdag morgen. Med bistand fra Kystvakten ransaket Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim flere skip, fiskemottak og kontorlokaler. – Vi kan ikke utelukke flere pågripelser eller at siktelsene vil bli utvidet, sier politiadvokat Ronny Jørgensen i Troms politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag kveld. Bakgrunnen for saken er en anmeldelse som politiet mottok fra Fiskeridirektoratet for et års tid siden. Det utløste en omfattende innledende etterforskning som har dannet grunnlag for aksjonen i dag. – Dette er en bransje som omsetter for mange milliarder kroner, og hvor det tidligere er avdekket regelverksbrudd. Det er derfor svært viktig at Skatteetaten og andre kontrollmyndigheter er tett på for å avdekke lovbrudd og sikre like konkurransevilkår, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

 • Tirsdag 21. mars kl. 19.32

  Siktet for promillekjøring

  Politiet fikk tips om mulig promillekjøring i sentrum av Melbu. Sjåføren, en mann i 50 årene, ble siktes for promillekjøring. Politiet oppretter sak og bevissikring er foretatt, melder Nordland politidistrikt.

 • Tirsdag 21. mars kl. 19.29

  Filmet ulykke – fikk 9.500 i bot

  En mann i 20-årene ble i kveld stanset etter å ha filmet et ulykkesåsted mens han kjørte forbi på E10 ved Kabelvåg. Dermed fikk mannen et forenkla forelegg på 9700 kroner, i tillegg til tre prikker i førerkortet. Mannen vedtok forelegget på stedet.

 • Tirsdag 21. mars kl. 19.29

  Haikin tilbake i Bodø/Glimt: – Det betyr alt

  Bodø/Glimt har hentet målvakten Nikita Haikin tilbake til klubben etter et kort opphold i Bristol City. Haikin har signert på en tre år og tre måneder lang kontrakt, og vil være spilleklar for Glimt fra og med 26. mars. Han sier han er svært glad for å være tilbake på Aspmyra stadion sammen med gamle lagkamerater. – Det betyr alt. Det er en klubb som for meg er mer enn bare en klubb. Jeg har tenkt på det hver dag siden jeg dro, nå er jeg spent. Jeg kom tilbake for å utvikle meg videre, det er dette som er hjemklubben min. Jeg har savnet Bodø/Glimt, og tror dette er et riktig valg for meg for å utvikle meg videre, sier Haikin til NRK. Tirsdag ettermiddag landet målvakten på Bodø lufthavn, før klubben senere på kvelden bekreftet overgangen på Twitter. – Velkommen hjem, skriver klubben. Haikin hadde stor suksess som Glimt-spiller, men valgte å gi seg i klubben etter forrige sesong for å prøve lykken utenlands. Valget landet på Bristol City på nivå to i England, der han har vært annenkeeper de siste månedene. Haikins kontrakt med Bristol City varer kun fram til sommeren, og den er angivelig i ferd med å bli terminert. Etter at Haikin forlot Glimt, har Julian Faye Lund vært keeper i laget. Samtidig har klubben ikke lagt skjul på at den jakter en ny førstekeeper.

 • Tirsdag 21. mars kl. 19.29

  Haikin signerte treårskontrakt med Bodø/Glimt

  Bodø/Glimt har i kveld signert sin tidligere keeper Nikita Haikin, han kommer tilbake til Glimt etter et kort opphold i Bristol City. Haikin har signert på en tre og tre måneder lang kontrakt, og vil være spilleklar for Glimt fra og med 26 mars. Han sier han er svært glad for å være tilbake på Aspmyra stadion sammen med gamle lagkamerater. – Jeg kom tilbake for å utvikle meg videre, det er dette som er hjemklubben min. Jeg har savnet Bodø/glimt, og tror dette er et riktig valg for meg for å utvikle meg videre. Tirsdag ettermiddag landet målvakten på Bodø lufthavn. Ifølge Nettavisen , TV 2 og Avisa Nordland er han der for å signere en kontrakt med eliteserieklubben Bodø/Glimt. Haikin hadde stor suksess som Glimt-spiller, men valgte å gi seg i klubben etter forrige sesong for å prøve lykken utenlands. Valget landet på Bristol City på nivå to i England, der han har vært annenkeeper de siste månedene. Haikins kontrakt med Bristol City varer kun fram til sommeren, og den er angivelig i ferd med å bli terminert. Etter at Haikin forlot Glimt, har Julian Faye Lund vært keeper i laget. Samtidig har klubben ikke lagt skjul på at den jakter en ny førstekeeper.

 • Tirsdag 21. mars kl. 19.29

  Haikin landet på Bodø lufthavn

  Tirsdag ettermiddag landet målvakten på Bodø lufthavn. Ifølge Nettavisen , TV 2 og Avisa Nordland er han der for å signere en kontrakt med eliteserieklubben Bodø/Glimt. Haikin hadde stor suksess som Glimt-spiller, men valgte å gi seg i klubben etter forrige sesong for å prøve lykken utenlands. Valget landet på Bristol City på nivå to i England, der han har vært annenkeeper de siste månedene. Haikins kontrakt med Bristol City varer kun fram til sommeren, og den er angivelig i ferd med å bli terminert. Etter at Haikin forlot Glimt, har Julian Faye Lund vært keeper i laget. Samtidig har klubben ikke lagt skjul på at den jakter en ny førstekeeper.

 • Tirsdag 21. mars kl. 19.23

  E10 delvis stengt

  E10 Torvdalshalsen i Vestvågøy er stengt på grunn av stansede kjøretøy. Personbiler kan passere.

 • Tirsdag 21. mars kl. 17.22

  De fleste isbreene i Norge kan forsvinne før år 2100

  Da Norges nest største isbre Svartisen ble målt i 2021, fant breguide Øyvind Gjersvik at breen hadde krympet fem meter på en måned (bildet). Halvparten av verdens isbreer vil smelte bort i løpet av dette århundret, selv om oppvarmingen holder seg innenfor 1,5-gradersmålet. Fram mot år 2100 går det verst ut over områder med relativt få breer, som Skandinavia og de europeiske alpene, skriver Titan.uio.no. – Vi anslår at Skandinavia vil miste minst 60–80 prosent av isen, selv uten ytterligere oppvarming, sier professor Regine Hock ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. – For mer realistiske scenarioer, som 2,7 grader global oppvarming innen 2100, mister Skandinavia rundt 90 prosent av isen og isbreene, fortsetter Hock. De største isbreene vil klare seg. – Men også de vil krympe voldsomt, sier Hock. Sammen med internasjonale forskere har Hock presentert nye beregninger for smeltingen av isbreer. – Og for første gang gir vi også tall på hvor mange isbreer som vil forsvinne, ikke bare den totale ismassen. I kaldere områder med mer is å tære på, vil smeltingen gå langsommere. Men også disse områdene er sårbare for temperaturøkning. Svalbard er et godt eksempel på det. – Ved 1,5 graders temperaturøkning vil Svalbard beholde rundt 80 prosent av isen, men for hver grad med oppvarming er det en massiv økning i hvor mye is som forsvinner. Ved 4 eller 5 grader, er det ingenting igjen, sier Hock. – Hver eneste grad teller for Svalbard, og enhver reduksjon i utslipp vil bidra til å bevare isbreer på Svalbard, sier hun. (NTB)

 • Tirsdag 21. mars kl. 17.04

  Querini-operaen skal fremføres i Venezia

  Nordland fylkeskommune går inn med tre millioner kroner til gjennomføringen av prosjektet Querinioperaen i Venezia, melder Nordland fylkeskommune i ei melding. Gjennomføringen av Querinioperaen i Venezia er et internasjonalt kulturprosjekt som tar sikte på å formidle norsk kunst og kultur av høy kvalitet til et internasjonalt publikum. Rammen for operaen er den dramatiske historien rundt Pietro Querinis skipsforlis utenfor Røst. Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset, uttrykker sin begeistring for prosjektet – Det er en fantastisk mulighet å få vist fram Nordlands kultur til et internasjonalt publikum. Dette prosjektet er et flott eksempel på hvordan kultur og næring kan samarbeide for å skape noe unikt og verdifullt.

 • Tirsdag 21. mars kl. 14.01

  Politiet tar i bruk elektrosjokkvåpen i Nordland

  Det skriver politiet i Nordland i en pressemelding tirsdag. Siden 2019 har politidistriktene som har testet elektrosjokkvåpen rapportert om relativt liten grad av bruk, og det meldes om svært få skader som følge av bruken. I enkelte tilfeller har bruk av elektrosjokkvåpen hindret bruk av ordinære skytevåpen. – Politiet i Nordland tar med seg de gode erfaringene fra testperioden i andre politidistrikt, når vi innfører elektrosjokkvåpen. Politiet søker å løse oppdragene med minst mulig bruk av makt, og med minst mulig inngripende maktmidler. Da er det ekstra viktig at politiet har flere muligheter før vi eventuelt må ta i bruk skytevåpen, sier fungerende politimester Arne Hammer i pressemeldingen. Våpensystemet som politiet innfører er TASER T7. Våpenet skyter ut små piler som når de treffer et menneske, gir fra seg elektriske pulsar. Pilene kan trenge gjennom klær, og gir strømstøt med omtrent 22 pulser per sekund i inntil 5 sekunder. Strømmen gjør at personen får svært sterke smerter og manglende kontroll over muskulaturen, som gjerne fører til at man ikke klarer å holde seg oppreist.

 • Tirsdag 21. mars kl. 12.42

  Reiselivsaktør konkurs etter over 20 års drift

  Transport Service Nordland AS, tidligere Polar Tours, er slått konkurs. Det kommer frem av en kunngjøring i Brønnøysundregistrene, omtalt av Avisa Nordland. Selskapet holder til i Rognan i Saltdal kommune. Til Avisa Nordland sier daglig leder Svein Spørck at pandemien ble for tøff for selskapet økonomisk. Avisen skriver også at selskapet har et kraft i mot seg på drøye 5 millioner kroner.

 • Tirsdag 21. mars kl. 11.19

  Solberg: – Regjeringens lakseskatt er ubrukbar

  – Vi mener den modellen regjeringen har hatt på høring, er ubrukbar, sa Høyre-leder Erna Solberg da hun møtte pressen i dag, i forkant av partiets landsmøte til helgen. Det er ventet at regjeringen om kort tid kommer til å legge fram sitt forslag til en ny skatt på havbruk, en grunnrenteskatt. Skatten er innført fra 1. januar i år og anslås å gi inntil 4 milliarder kroner i inntekt til budsjettet. – Vi vet jo ikke hva regjeringen kommer med. Men det er ingenting som tyder på at de per dags dato kommer til komme med noe som reparerer på de utfordringene vi har sett, i stor nok grad. Hun viser til at regjeringen blant annet har avvist næringens eget forslag om å lage en lakseskatt etter færøysk modell, «en variant av den produksjonsavgiften vi har i dag, men som er mer avhengig av prisnivået». Et foreløpig forslag fra regjeringen ble lagt fram i fjor høst. – Basert på det de hadde på høring, er det ingen grunn til at Høyre skal gå inn for det. Det var et dårlig forslag, det skaper bare mer jobb for advokater og konsulenter og alle de som skal bryte opp og dele, sier Solberg. En rekke av Høyres fylkeslag krever i forkant av helgens landsmøte at partiet sier klart nei til regjeringens grunnrenteskatt.

 • Tirsdag 21. mars kl. 11.12

  Nettavisen: Keeper på vei tilbake til Glimt

  Bodø/Glimt har vært på jakt etter en ny målvakt helt siden Nikita Haikin forlot klubben etter 2022-sesongen. Ifølge Nettavisen ser det ut til at det er nettopp Haikin som blir resultatet av jakten. 27-åringen signerte Championship-klubben Bristol City, men der har han ikke fått spille et eneste minutt. Ifølge Nettavisen har Glimt kommet til muntlig enighet med målvakten om en retur til Aspmyra. Haikin er ifølge opplysningene på vei til Bodø i løpet av kort tid for å sluttføre en avtale med Glimt.

 • Tirsdag 21. mars kl. 10.45

  To busser kolliderte på E6

  To møtende busser har kollidert på E6 Hamarøyveien ved Storlagmannsvika i Hamarøy kommune. Det skal ikke ha vært plass nok til begge bussene, melder politiet på Twitter. Det er ikke meldt om alvorlige personskader. Den ene bussen skal ha veltet mens den andre fremdeles står på veien. Det er kommet en ny buss til stedet for å frakte passasjerer videre. To av passasjerene involvert i ulykken er skadet, men omfanget av skadene er ikke kjent, melder politiet. Nødetatene er på vei til stedet, og billister må påregne at veien blir stengt en stund fremover.

 • Tirsdag 21. mars kl. 10.20

  Full storm på fjell i Nordland

  Meteorologisk institutt melder om kraftig vind fleire stader i Nordland i dag. Allereie er det registrert full storm på Helgeland og i Vesterålen. – Eit lite lågtrykk er i ferd med å treffe Nordland, noko som fører til kraftig vind fleire stader Det har blitt observert full storm på Kvaløyfjellet på Sømna og på fjellet Ånstadblåheia i Sortland. – Det skal blåse godt i nokre timar til før vinden roar seg, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

 • Tirsdag 21. mars kl. 8.49

  Nordlendinger hadde nest høyest fbruk av legemidler i fjor

  I Innlandet brukte innbyggerne 15 prosent flere legemiddeldoser enn landsgjennomsnittet, viser Legemiddelstatistikken 2022 fra Apotekforeningen. Befolkningen i Oslo bruker færrest reseptlegemidler, mens rogalendingene og trønderne ligger på plassene over. Det er en nær sammenheng mellom alder og legemiddelbruk, der de eldste trenger mye mer behandling med legemidler enn de yngre, påpeker Apotekforeningen. I Innlandet er over én av fem innbyggere over 65 år, mens bare én av åtte i Oslo er i denne aldersgruppen. Statistikken viser dermed hva som vil skje med legemiddelbruken framover, mener Jostein Soldal i Apotekforeningen. – I løpet av noen år vil hele landet ha en befolkningssammensetning som ligner den Innlandet har i dag, med en vesentlig større andel eldre. Da vil behovet for legemiddelbehandling øke kraftig, sier Soldal. Rogaland har den nest yngste befolkningen og bruker nest minst legemidler. Dette er imidlertid fylket som har hatt størst økning i bruken per innbygger fra 2021 til 2022. Økningen er på 4,5 prosent. (NTB)

 • Tirsdag 21. mars kl. 8.49

  Nordlendinger hadde nest høyest forbruk av legemidler i fjor

  I Innlandet brukte innbyggerne 15 prosent flere legemiddeldoser enn landsgjennomsnittet, viser Legemiddelstatistikken 2022 fra Apotekforeningen. Befolkningen i Oslo bruker færrest reseptlegemidler, mens rogalendingene og trønderne ligger på plassene over. Det er en nær sammenheng mellom alder og legemiddelbruk, der de eldste trenger mye mer behandling med legemidler enn de yngre, påpeker Apotekforeningen. I Innlandet er over én av fem innbyggere over 65 år, mens bare én av åtte i Oslo er i denne aldersgruppen. Statistikken viser dermed hva som vil skje med legemiddelbruken framover, mener Jostein Soldal i Apotekforeningen. – I løpet av noen år vil hele landet ha en befolkningssammensetning som ligner den Innlandet har i dag, med en vesentlig større andel eldre. Da vil behovet for legemiddelbehandling øke kraftig, sier Soldal. Rogaland har den nest yngste befolkningen og bruker nest minst legemidler. Dette er imidlertid fylket som har hatt størst økning i bruken per innbygger fra 2021 til 2022. Økningen er på 4,5 prosent. (NTB)

 • Tirsdag 21. mars kl. 8.35

  Kolonnekjøring over fjellovergang

  Det er kolonnekjøring på fylkesvei 76 over Tosenfjellet tirsdag morgen. Det melder vegtrafikksentralen i nord.