Nyheter - Østfold:

 • Torsdag 23. mars kl. 21.17

  Bilbrann på Ammerud

  Politi og brannvesen har rykket ut etter at de fikk melding om en bil som brenner i Lilloseterveien i Oslo. Brannen er slukket. Brannvesenet tvitrer om at det brant i én bil og at det ikke var noen fare for at brannen spredde seg til andre biler. Politiet leter i området etter folk som kan knyttes til bilbrannen, skriver de på Twitter.

 • Torsdag 23. mars kl. 20.05

  Trafikkontroll: Anmeldelser og forelegg

  Politiet har hatt trafikkontroll i Kreftingsgate i Drammen. Resultat: Fire forenklede forelegg for kjøring på rødt lys, og én anmeldelse for kjøring på rødt lys. Tre forenklede forelegg for mobilbruk samt én anmeldelse for mobilbruk.

 • Torsdag 23. mars kl. 19.29

  Mann blir pågrepet for frihetsberøvelse

  En mann blir pågrepet og anmeldt for frihetsberøvelse etter voldsepisoden på Grorud senter i Oslo i kveld.

 • Torsdag 23. mars kl. 19.29

  Mann pågrepet for frihetsberøvelse

  En mann er pågrepet og anmeldt for frihetsberøvelse etter voldsepisoden på Grorud senter i Oslo i kveld. Det opplyser politiet ved 19.30-tiden. Mannen blir også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og mulig kjøring i ruspåvirket tilstand. Politiet bekrefter også at det er en relasjon mellom mannen og kvinnen. Kvinnen er kjørt til legevakta. Hun hadde ingen synlige skader, sier politiets operasjonsleder til NRK. Politiet tror ikke det var andre involverte enn kvinnen og mannen.

 • Torsdag 23. mars kl. 19.15

  Ny frist for Natur videregående skole

  Styret ved den private Natur videregående skole i Oslo har forlenget fristen de har gitt til Oslo kommune om videre drift, til 28. mars klokken 12. Skolens fremtid er uviss etter at et tilsvarende tilbud ble opprettet på den kommunale Stovner videregående skole. Byrådet har ønsket å kutte støtten til privatskolen, men bystyret vedtok nylig et kompromiss som skulle sikre tre års drift. Ifølge skolen er det likevel ikke forsvarlig å fortsette, blant annet på grunn av lave søkertall. Styret krevde først en avklaring fra kommunen innen 23. mars, men har nå forlenget fristen.

 • Torsdag 23. mars kl. 18.54

  UP-kontroll: Politiet delte ut forelegg

  UP har hatt kontroll på fylkesvei 37 i Kongsberg i ettermiddag. Til sammen delte politiet ut sju forenklede forelegg for høy fart. Høyeste hastighet ble målt til 75 km/t. Det er 60-sone på stedet.

 • Torsdag 23. mars kl. 18.07

  Kvinne utsatt for vold på Grorud i Oslo

  Politiet rykket ut til Grorud senter i Oslo etter melding om at ei kvinne er blitt utsatt for vold, og deretter kjørt bort i en bil. Klokka 18.37, omtrent en time etter hendelsen, opplyser politiet at de har kontroll på to personer. – Da har vi kontroll på både mannen og kvinnen. De ble stanset på Tåsen i bilen vi søkte etter, skriver politiet på Twitter. De forsøker nå å finne ut hva som har skjedd, og hvor skadd kvinnen er. Hun har skader i ansiktet etter å ha blitt slått, men politiet kan ikke si noe hvor alvorlige skadene er. – Det er snakk om to personer i slutten av tenårene, sier operasjonsleder Tor Grøttum til NRK. Politiet forsøker nå å finne ut om det ble brukt tvang for å få kvinnen med i bilen. – Vi er fortsatt ganske tidlig i en etterforskningsfase, så per nå har vi ikke oversikt over det, sier Grøttum. Han sier det er trolig at politiet vil gjøre en pågripelse i forbindelse med saken. Hendelsen skjedde ved Grorud senter cirka klokka 17.30.

 • Torsdag 23. mars kl. 15.28

  Ikke lettere å få HC-parkeringskort

  Stortinget stemte i dag ned et forslag fra MDG om å gjøre det lettere å få HC-kort for funksjonshemmede. Forslaget kom etter at Oslo-kvinnen Gry Hege Henriksen (52) – som mangler både armer og ben – i fjor høst fikk avslag på sin søknad om et slikt kort. Bymiljøetaten ba henne i stedet om å legge ærend til andre tider på døgnet, med færre folk ute. Saken, som ble omtalt i NRK, vekket sterke reaksjoner og politisk debatt. Samferdselsministeren lovet i dag en gjennomgang av forskriften. MDG-stortingsrepresentant Lan Marie Berg mener det ikke er tilstrekkelig. – Jeg synes det er veldig synd at forslaget ble stemt ned. Vi ønsker at flere skal kunne leve likestilte liv. Da må vi også prioritere det, sier Berg til NRK. Ingeniør og bildekunstner Gry Hege Henriksen har etter klage fått innvilget HC-kort. Hun er rystet over at regjeringen ikke tar grep: – Livet som handikapet er ganske mye tyngre enn for en frisk person. Nå hadde politikerne muligheten til å gjøre det litt enklere, men de velger i stedet å sparke dem som ligger nede, sier Henriksen. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) var ikke tilgjengelig for kommentar da NRK tok kontakt.

 • Torsdag 23. mars kl. 14.36

  Statsforvalteren anbefaler nasjonalpark i Østmarka

  En nasjonalpark i Østmarka vil kunne bli den første i et lavereliggende skogområde på Østlandet, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken. De mener at vern av store sammenhengende skogområder er viktig for å kunne ta vare på arter og naturtyper i skog på lang sikt. Samtidig skal Østmarka fortsatt være et viktig område for idretts- og friluftsaktivitet. Mange benyttet seg av muligheten til å si sin mening i forbindelse med høringen av forslag til nasjonalpark i Østmarka, som hadde frist 15. januar i år. Nå har vi gått gjennom og vurdert de 110 uttalelsene og vi har sendt vår anbefaling for vern i Østmarka til Miljødirektoratet, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i uttalelsen. Høringsforslaget inneholdet tre ulike alternative kombinasjoner av friluftslivsområde etter markaloven, og nasjonalpark eller naturreservat etter naturmangfoldloven. Statsforvalteren har anbefalt å gå videre med et justert utkast av alternativet som under høringen var alternativ 1. Dette alternativet innebærer at det etableres et friluftslivsområde etter markaloven i vest og en nasjonalpark i den sentrale og østlige delen. Det eksisterende friluftslivsområdet Hauktjern og den vestlige delen av eksisterende Spinneren friluftslivsområde vil inngå i det nye og større friluftslivsområdet. Den østlige delen av Spinneren friluftslivsområdet anbefales tatt inn i nasjonalparken. Eksisterende Østmarka naturreservat anbefales inkludert i en ny nasjonalpark som en egen sone A, med omtrent tilsvarende restriksjonsnivå som i dag. I anbefalingen skriver Statsforvalteren at de mener at ordinære fellesturer, aktiviteter med familie og venner og organisert trening ikke vil regnes som organisert ferdsel eller større arrangement som er søknadspliktig i nasjonalparken. Det betyr at den ordinære daglige eller ukentlige bruken av området til organiserte og uorganiserte idretts- og friluftsaktiviteter ikke begrenses av vernet. De foreslår heller ingen begrensninger i retten til å sykle, utover det som i dag gjelder etter friluftslovens bestemmelser. Vi har videre anbefalt å sidestille vanlig sykkel og el-sykkel både i friluftslivsområdet og nasjonalparken. Det betyr at det er tillatt å bruke både vanlig sykkel og el-sykkel på veier og stier.

 • Torsdag 23. mars kl. 12.35

  Oslo fraråder TikTok og Telegram

  Også Oslo kommune fraråder ansatte å ha kinesiske TikTok og chatteprogrammet Telegram på sine jobbmobiler. Telegram var opprinnelig russisk, men har nå hovedkontor i Dubai. Tirsdag ble det kjent at Justisdepartementet fraråder TikTok og Telegram på departementenes tjenestetelefoner, og NRK har i fortalt at både Bergen kommune og Stortinget følger etter. Nå sender Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen brev til alle kommunes virksomheter med beskjed om å ikke bruke de to appene. – Dette har vi også diskutert, og det er naturlig for oss å følge råd fra sikkerhetsmyndighetene. Så i tråd med den sikkerhetsfaglige vurderingen som Nasjonal sikkerhetsmyndighet har gjort, fraråder vi nå ansatte å laste ned TikTok eller Telegram på sine tjenestemobiler eller andre jobbenheter, sier Wilhelmsen. Einar Wilhelmsen er glad for klargjøringen fra statlige myndigheter. – Det er mange apper som ber om tilgang til forskjellig informasjon. Det er ofte krevende å gjøre vurderinger av hvilke apper som er greit å ha og hvilke apper det ikke er greit å ha på telefonen, sier han.

 • Torsdag 23. mars kl. 11.03

  Manglende tiltak etter at gangbro ble revet ned

  Naboer i Skui kritiserer Statens vegvesen for manglende tiltak etter at gangbroen over E16 mellom Skui og Sollihøgda ble revet ned etter at en lastebil med kran kjørte i den i februar. Til Budstikka sier naboene at det er direkte farlig for beboere å krysse E16 over gangfelt og ønsker en midlertidig gangbro. Statens vegvesen sier at en midlertidig gangbro ikke er et alternativ. De vil heller sette opp signalregulert gangfelt så fort det lar seg gjøre.

 • Torsdag 23. mars kl. 10.59

  Vil pynte Oslo til ramadan

  Oslo Høyre vil pynte gatene hver ramadan, skriver VG. Partiets byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, vil at Oslo skal se til London som pyntet til ramadan for første gang. Han tar til orde for at noe lignende bør skje i Oslo allerede til neste år, og mener at det viser mangfoldet blant Oslo-borgere.

 • Torsdag 23. mars kl. 10.58

  Støttegruppe etter skredet i Gjerdrum

  Gjerdrum kommune vurderer å etablere en støttegruppe etter skredkatastrofen i romjulen 2020. Torsdag i neste uke holder de et åpent informasjonsmøte for alle interesserte. Etter leirskredet opprettet Gjerdrum kommune et ressurssenter for psykososial oppfølging. På møtet i neste uke kommer representanter for Støttegruppa etter 22. juli-terroren for å dele sine erfaringer med arbeidet i gruppa.

 • Torsdag 23. mars kl. 10.57

  Politiet stenger vei i Oslo på grunn av øvelse

  Det vil bli korte stans i trafikken i området mellom Parkveien og Drammensveien mellom klokken 11.30 og 14.30. Stansen er på grunn av at politiets årlige trening i håndtering av demonstrasjoner.

 • Torsdag 23. mars kl. 10.52

  Skien fengsel blir omgjort til kvinnefengsel

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl varslar strakstiltak for Bredtveit fengsel, og gjer Skien fengsel om til kvinnefengsel, opplyser departementet i ei pressemelding. – Det har vore for dårlege soningstilhøve for kvinner på Bredtveit i mange år. Sjølvmordet for to veker sidan kjem på toppen av årevis med låg bemanning og for dårlege bygningsmessige tilhøve, seier Mehl. Laurdag 11. mars tok ein av dei innsette i Bredtveit fengsel sitt eige liv framføre andre innsette. Veka etter var Sivilombodet på tilsyn i fengselet. Funna resulterer i at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) no set i verk strakstiltak for å avhjelpe den kritiske situasjonen. Justisministeren varslar desse strakstiltaka: – Auke bemanninga på Bredtveit ved å flytte personell frå andre fengsel. – Redusere talet på innsette på Bredtveit. – Skien fengsel blir gjort om til kvinnefengsel for å betre soningstilhøva for kvinner generelt, og avviklar samsoning med menn. – Kvinner på avdeling Zulu ved Ullersmo fengsel blir flytta til andre fengsel frå måndag av.

 • Torsdag 23. mars kl. 9.44

  Etterforsker voldshendelse på Slependen

  Politiet etterforsker en alvorlig voldshendelse på Nesodden, skriver de i en pressemelding.

 • Torsdag 23. mars kl. 9.42

  Politiet etterforskar alvorleg valdshending

  Politiet fekk melding klokka 23 i går om ein person med stikkskadar i nærleiken av Slependen stasjon i Bærum. Den fornærma var medviten, men skal ha vore alvorleg skada. Han er no utanfor livsfare. Hendinga blir etterforska som eit drapsforsøk, på grunn av dei alvorlege skadane fornærma er påført. Det er per no ingen som er mistenkt, pågripe eller sikta i saka. Det er òg mogleg at det er fleire som var involverte i hendinga. – Vi vil gjennomføre avhøyr av fornærma så snart det lar seg gjere. Etterforskinga held fram for fullt for å identifisere gjerningspersonen, eller personane, seier Anne Alræk Solem, leiar for drapsseksjonen i Oslo-politiet. Politiet meiner at åstaden er ei leilegheit i Bærum, der dei i natt har drive etterforsking. Ifølgje Solem har politiet opplysningar som tyder på at det har vore eit forløp til hendinga. – Vi forstår at folk blir opprørt når det skjer slike ting i nærområdet, men ut ifrå opplysningane vi har no er det ikkje noko som seier at det skal vere fare for andre, seier Solem. Politiet har gjort kriminaltekniske undersøkingar på åstaden, avhøyrt vitne og henta inn videomateriale frå området. Solem kan ikkje seie om dei har funne noko våpen, eller teke andre beslag, i saka til no.

 • Torsdag 23. mars kl. 7.43

  Oslopolitiet satser tungt på østlige bydeler

  Politiet i Oslo har pekt ut seks spesielt utsatte soner der innsatsen mot våpen og narkosalg skal trappes kraftig opp, skriver Klassekampen. Ifølge avisen er de seks områdene på Grønland og Tøyen og i bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. Områdene er valgt ut ved å se på indikatorer som lav inntekt, lav utdanning og husholdninger med aleneforsørgere.

 • Torsdag 23. mars kl. 7.29

  Politimann dømt for brudd på tjenesteplikten

  En politimann i 40-årene er dømt for grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten. Årsaken er et tvilsomt avhør i en ranssak. Politimannen oppsøkte de mistenkte, flere mindreårige tenåringer, på natten hjemme hos dem selv. Ifølge Oslo tingrett avhørte politimannen den ene tenåringen uten å informere om retten til å ikke forklare seg, retten til å få advokat og å ha en verge til stede. Politimannen mente selv at det ikke var et avhør, men en forebyggende samtale. Retten mente politimannen har handlet grov uaktsomt. Han er dømt til å betale en bot på 8.000 kroner.

 • Torsdag 23. mars kl. 6.23

  Når ikke Oslos klimamål

  Flere av Oslos klima- og trafikkmål ryker, skriver Aftenposten. Blant annet skulle biltrafikken i Oslo ned med 20 prosent innen utgangen av 2023, men den har bare falt 1,3 prosent siden 2015. I tillegg blir målet med å redusere klimagassutslippene med minst 52 prosent innen i år, minst tre år forsinket. Det innrømmer miljøbyråd Sirin Stav i en notat til samferdsels- og miljøutvalget.

 • Torsdag 23. mars kl. 6.15

  Osloidretten vil ha andre ordninger

  Oslo Idrettskrets vil ha mer penger og en ny måte å organisere støtten på. Klubber gjør alt de kan for at alle kan være med selv om ikke foreldre kan betale. Det er mange ulike støtteordninger, fra bydeler, staten og fond. – Ingen ordninger er like. Det avhenger av både familier, og om idrettslaget søker sammen. Man kan kalle det hva man vil, men det oppleves som en fattigkasse. Det er det siste vi vil ha, for det er stigmatiserende, sier Magne Brekke i Oslo Idrettskrets. I februar varslet kulturministeren at breddeidretten i Norge skal få 100 millioner kroner ekstra som skal brukes til drift. – Vi håper en større andel av det kommer til osloidretten, og at det kan fordeles til idrettslagene vi vet trenger dette mest, sier Brekke.

 • Torsdag 23. mars kl. 3.53

  Politiet satser tungt i østlige bydeler

  Politiet har pekt ut seks spesielt utsatte soner i Oslo der innsatsen mot våpen og narkosalg skal trappes kraftig opp. Tiltaket er inspirert av Sverige. I fjor besluttet politimesteren en satsing rettet mot alle utsatte områder, eller sårbare områder, som de også kalles. Leder av Enhet Øst, John Roger Lund i Oslo-politiet, sier til Klassekampen at de har identifisert seks områder der de vil forsterke innsatsen. Ifølge avisen er de seks områdene på Grønland og Tøyen og i bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. Områdene er valgt ut ved at politiet har sett på levekårsindikatorer som lav inntekt, lav utdanning, kort botid i Norge og husholdninger med aleneforsørgere. (NTB)

 • Onsdag 22. mars kl. 21.18

  Oppretter ikke sak etter trafikkuhell

  En politipatrulje har vært på stedet og snakket med fører av bilen som kjørte i autovernet på riksvei 7 mellom Flå og Nesbyen. Ikke personskade, og kun mindre materielle skader på tilhenger og autovern, melder politiet. De oppretter ikke sak på forholdet.

 • Onsdag 22. mars kl. 21.00

  Oslo vedtok Ringnes-avtale

  Eiendomskjøpet der Oslo kommune betaler skatteregningen til kjendisinvestor Christian Ringnes' selskap Eiendomsspar er vedtatt i Oslo bystyre. Rødts tre representanter stemte imot. Forretningsbygget i Hoffsveien (bildet) står i veien for nye Skøyen stasjon på Fornebubanen. Uten en avtale om kjøp kunne banen blitt flere år forsinket. Derfor har Oslo kommune måttet godta Ringnes' krav om å betale Eiendomsspars skattegevinst på anslagsvis 53 millioner kroner. Til sammen koster avtalen kommunen nær 350 millioner kroner. Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri sa i bystyret onsdag kveld at partiet vil be Statsforvalteren undersøke om avtalen er lovlig. – Hvis Ringnes nå har åpnet et smutthull i lovverket, kan det koste mange millioner kroner ekstra hver eneste gang kommunen skal skaffe seg tomt til nye skoler, barnehager eller sykehjem. – Hvis dette faktisk er lov, vil vi snakke med våre folk på Stortinget om å lukke det hullet en gang for alle, sa Mobasheri.

 • Onsdag 22. mars kl. 20.33

  Ulykke: Personbil har kjørt i autovern

  Nødetatene rykker ut til melding om en trafikkulykke på riksvei 7 mellom Flå og Nesbyen. Ifølge politiet er det snakk om en personbil med tilhenger som har kjørt i autovernet. Ukjent omfang og omstendighet. Sør-Øst politidistrikt melder at det trolig ikke skal være snakk om en ulykke, men et uhell med materiell skade. Bilen har kjørt videre, og det skal heller ikke være snakk om personskade, ifølge politiet. En patrulje er på vei for å undersøke.

 • Onsdag 22. mars kl. 20.32

  Karin Krog tildelt Norsk jazzforums hederspris

  Karin Krog ble onsdag tildelt Norsk jazzforums hederspris for 2023. Juryen betegner 85-åringen som et ikon og en pioner i norsk jazz. Hedersprisen er en utmerkelse som anerkjenner arbeid utført over tid av ekstra stor betydning og inspirasjon for jazzfeltet her i Norge og/eller internasjonalt. – Få, om noen, dekker denne beskrivelsen like godt som årets hederspris-mottaker, Karin Krog, sier daglig leder Gry Bråtømyr, som på vegne av styret i Norsk jazzforum overrakte prisen.

 • Onsdag 22. mars kl. 19.55

  Obs, obs – glatte veier!

  Det meldes om svært glatte veier flere steder i landet, for eksempel på riksvei 7 mellom Hønefoss og Gol. Der betegnes veien slik: «Speilblank ishinne på svart asfalt mellom Bromma og Flå». Vær obs og kjør pent.

 • Onsdag 22. mars kl. 19.29

  Oslo vil hedre Vilnius

  Et enstemmig Oslo bystyre vil undersøke mulighetene for å kalle opp en gate etter Oslos vennskapsby Vilnius. Det skal skje i forbindelse med den litauiske hovedstadens 700-årsjubileum i 2023. Lars Petter Solås (Frp) sto bak forslaget. Han peker på at Oslo knyttet tette vennskapsbånd til Vilnius under Litauens kamp for uavhengighet fra Sovjetunionen i 1991 og signerte en samarbeidsavtale som fortsatt gjelder.

 • Onsdag 22. mars kl. 19.05

  Vil ha 20 km/t fartsgrense

  Oslo bystyre vil senke fartsgrensen til 20 km/t på utvalgte veier, blant annet rundt skoler. I dag tillater ikke staten lavere fartsgrense enn 30 km/t på offentlig vei, mens det er lov på privat vei. Oslo kommune har to ganger tidligere søkt Statens vegvesen om å få innføre 20-soner som et prøveprosjekt, men fått avslag. Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) vil nå rette en ny henvendelse til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og håper det hjelper å ha et bredt bystyreflertall i ryggen. Frp og Folkets Parti stemte imot. – Oslo skal være barnas by, og det skal være trygt å gå eller sykle til skolen. Jo høyere fart, jo større risiko for ulykker og store skader er det. – Derfor er det så utrolig viktig å senke farten i byene og særlig rundt skolene, sier Stav. Ifølge Samferdselsdepartementet er 30 km/t lavt nok til å sikre god trafikksikkerhet, i kombinasjon med fysiske tiltak for å holde farten nede. – Det vil være vanskelig for kjørende å overholde fartsgrense 20 km/t, som lett vil kunne brytes ubevisst av både motorisert trafikk og syklende, skriver statssekretær Tom Kalsås (Ap) i en e-post til NRK.

 • Onsdag 22. mars kl. 17.34

  Mann i 40-årene dømt for besittelse av overgrepsmateriale

  En mann i 40-årene fra Fredrikstad er dømt til 120 dagers fengsel for å ha lastet ned, oppbevart og delt bilder og videoer som viser overgrep mot barn. Det skriver Fredriksstad Blad. Mannen erkjente straffskyld da han møtte i Søndre Østfold tingrett i februar. På Fredrikstad-mannens elektroniske enheter fant politiet mer enn 1.000 bilder og 20 filmer som viste overgrep mot barn. For å skaffe seg bildene skal han blant annet ha utgitt seg for å være en 16 år gammel jente på en chatte-app.

 • Onsdag 22. mars kl. 17.07

  Oslofjordtunnelen stenges

  E134 Oslofjordtunnelen stenger mellom klokken 22 onsdag kveld til klokken 05.30 torsdag morgen. Årsaken er planlagt vedlikehold. «Omkjøring via Oslo», melder og anbefaler Vegtrafikksentralen øst.

 • Onsdag 22. mars kl. 16.37

  Trafikkulykke på E6 ved Svinesund

  To biler har vært involvert i et trafikkuhell på E6 i sørgående retning ved Svinesund. Politiet skriver på Twitter at en av bilførerne er lettere skadet. Det er begrenset fremkommelighet på stedet.

 • Onsdag 22. mars kl. 15.52

  Ble fotgjenger etter råkjøring

  UP stilte seg opp ved fylkesvei 40 på Skollenborg i Kongsberg i ettermiddag. Der suste en bil forbi i 122 km/t i 80-sonen. Det betyr at førerkortet ble beslaglagt og at politiet anmelder forholdet.

 • Onsdag 22. mars kl. 15.05

  Bjøntegaard legger opp

  Erlend Øvereng Bjøntegaard legger opp som skiskytter og toppidrettsutøver etter 11 år på toppnivå. – Livet som skiskytter og toppidrettsutøver har nå kommet til veis ende, skriver han på sin Instagram-konto – Hele mitt voksne liv har vært dedikert til skiskyting, og det er derfor mange følelser i kroppen når jeg nå takker for meg. Videre i innlegget skriver skiskytteren fra Kongsberg at skolebenken er det som venter han til høsten.

 • Onsdag 22. mars kl. 12.24

  Flest tvilsmeldinger om skikkethet

  I fjor kom det 342 tvilsmeldinger om studenter som kanskje ikke er skikket til utdanningen de har valgt, skriver Khrono. Flest tvilsmeldinger kom inn på Oslo Met med 75. Mens i Universitet i Oslo kom det inn 11. En rekke utdanninger som fører til yrker der man har med sårbare grupper å gjøre er underlagt sikkerhetsvurdering. Det er typisk jobber innen helsevesen eller med barn.

 • Onsdag 22. mars kl. 11.23

  Tatt i 50 km/t i 30-sonen

  UP har i formiddag holdt trafikkontroll ved Hegg skole i Lier. 13 bilførere fikk forenklede forelegg etter å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet var 50 km/t i 30-sonen.

 • Onsdag 22. mars kl. 11.17

  Fant stjålet verktøy i Indre Østfold

  Politiet i Indre Østfold har tatt beslag i store mengder tyvegods de tror stammer fra mobile vinningskriminelle som har operert på Østlandet. Politiet oppsøkte tirsdag formiddag en adresse i Askim sentrum. Der fant de svært mye verktøy i en bod. Det skal være mellom 100 og 150 håndverktøy. Noe av tyvegodset har de klart å spore til forskjellige innbrudd i Vestfold.

 • Onsdag 22. mars kl. 10.48

  Ingen avklaring om Kjeller flyplass

  Fremtiden til Kjeller flyplass i Lillestrøm er fortsatt uavklart. Kommunedirektøren har ønsket å stoppe flyvninger med veteranfly fordi hun mener dette blir for vanskelig og dyrt å forene med utvikling av ny bydel i området, men i formannskapet i dag ville ikke politikerne støtte dette. Et knapt flertall av politikerne, bestående av Ap og H, mener at kommunedirektørens utredning hadde svakheter og vil sende den tilbake til administrasjonen for videre behandling. Et mindretall bestående av Sp, SV, MDG, Frp og Folkets Røst ville derimot erklære at veteranflyene fortsatt skal få bruke Norges eldste flyplass. De ville også slå fast at store områder av dyrket mark rundt flystripen må vernes mot utbygging, noe som i praksis vil vanskeliggjøre utvikling av ny bydel. Saken går nå videre til kommunestyret 29. mars.

 • Onsdag 22. mars kl. 10.38

  Arbeidsulykke i Drammen

  Politi og ambulanse har vært på en byggeplass på Gulskogen i Drammen etter melding om et arbeidsuhell. En mann i 20-årene har fått en skade i hånden etter bruk av sag. Vedkommende er kjørt til legevakt for behandling. Politiet melder at de oppretter sak og at Arbeidstilsynet er varslet.

 • Onsdag 22. mars kl. 9.57

  Oslo kommune tapte rettssak om boliger på Ullevål

  Oslo kommune tapte sin andre runde i retten for å si opp festeforholdet med stiftelsen Eugene Hanssens Småhjem, skriver Estate. I 90 år har stiftelsen leid ut leiligheter til eldre personer. Ti av disse leilighetene ligger på kommunal grunn. I oktober i fjor sendte Oslo kommune en oppsigelse av festeforholdet, hvor de krevde at stiftelsen også fjerner bebyggelsen på tomten før den ble levert tilbake. Ifølge kommunen har eiendommen blitt et rent utleiekompleks. Etter flere måneder med uenigheter endte saken i retten. Oslo kommune tapte både i tingretten og lagmannsretten, noe som betyr at stiftelsen kan fortsette driften.